Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2005

CDU-CSU: neexistuje řešení problému výpustí CO2 bez jaderné energetiky

Současná politická situace v Německu směřuje k předčasným volbám ještě v tomto roce 2005. Jednou ze základních tezí, s kterými jde současná opozice CDU-CSU do předvolební kampaně je, že neexistuje globální řešení problému výpustí CO2 do ovzduší bez jaderné energetiky. Křesťanští demokraté říkají, že současná německá politika vyřazování jaderné energetiky byla environmentální i technickou „katastrofou“ a pokud budou zvoleni, tak tento směr změní. Současně upozorňují na to, že hlavní exportní potenciál německého jaderně-energetického průmyslu je vážně ohrožen, pokud nedojde k zásadním změnám současné politiky. Očekává se, že nové volby budou koncem tohoto roku, ale přesné datum nebylo zatím rozhodnuto.

Licence pro JE Pakš na opravu a obnovení bazénu s poškozeným jaderným palivem

Jaderný dozor HAEA (Hungarian Atomic Energy Autority) udělil 4. července 2005 základní licenci JE Pakš na opravu a obnovení bazénu s poškozeným jaderným palivem na druhém bloku. Tento bazén souvisí s událostí v dubnu 2003, kdy při čištění palivových kazet došlo k poškození 30 kazet, které zůstávají v bazénu, který je z tohoto důvodu nepoužitelný pro ostatní činnosti. Základní licence spočívá v odsouhlasení rozsahu prací, předpisů a podmínek, které je nutné splnit pro návrat technologického souboru bazénu do normálního provozu. Pro obnovení provozuschopnosti bazénu bude potřeba vyjmout všech 30 poškozených palivových kazet, včetně rozřezání některých z nich na kousky a nakonec vyjmutí prázdného čistícího kontejneru. Technické podklady pro licenční žádost byly vypracovány konsorciem vedeným ruskou společností TVEL (výrobcem a dodavatelem jaderného paliva) a předloženy JE Pakš již v únoru 2005. V současnosti jedou všechny 4 bloky na plný výkon a za prvních 6 měsíců roku vyrobili 6,4 TWh elektřiny. Dle ředitele p. Kovácse jsou nejlevnějším výrobcem elektřiny v zemi, kterou prodávají za 3,5 EUR centů/kWh. Přesný termín odstavení 2. RB a zahájení prací není zatím určen, ale očekává se v 11-12/2005 s trváním do 04/2006.

Ruský parlament podporuje další rozvoj jaderné energetiky

Ruský parlament (Duma) rozhodl většinou hlasů doporučit vládě v čele s Michalem Fradkovem přijmout neprodleně opatření na podporu dalšího rozvoje jaderné energetiky, zejména vyčlenit na rok 2006 a další odpovídající finanční prostředky na dokončení výstavby reaktoru BN-800 (R na rychlých neutronech) na Bělojarské JE, která byla přerušena v r. 1986 po černobylské události. Tento reaktor je vhodný mj. na spalování plutonia získaného z programu vyřazování jaderných zbraní. Pokud se znovu obnoví výstavba tohoto jaderného bloku, tak by mohl být uveden do provozu k roku 2010.

130 nových JE v příštích 15 letech

V příštích 15 letech se bude stavět cca 130 nových jaderných bloků dle pana Yury Sokolova, zástupce generálního ředitele atomové agentury MAAE. Celkový instalovaný výkon může narůst během příštích 20 let na 427-430 GWe.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku