ČNS podporuje rozvoj středoškolské odborné činnosti

Česká nukleární společnost již řadu let podporuje studenty vysokých škol v oborech souvisejících s jadernou energetikou a s mírovým využíváním jaderné energie a radioaktivního záření tím, že odměňuje tři nejlepší diplomové práce, které školy každoročně přihlašují do soutěže ČNS.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu této soutěže mezi studenty a pedagogy vysokých škol, doporučil výbor ČNS v souladu s programem naší odborné společnosti rozšířit tuto podporu i na nejlepší studenty středních škol v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ), kterou již mnoho let organizuje a řídí Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednáním s Institutem dětí a mládeže, konkrétně s Ing. Miroslavou Fatkovou, tajemnicí ústřední komise pro SOČ, byla za výbor ČNS pověřena Ing. Zdenka Pávková. Na základě výsledků tohoto jednání výbor ČNS odsouhlasil pravidla pro udělení Ceny České nukleární společnosti pro 3 nejlepší práce v rámci SOČ v daném roce, které se zabývají mírovým využíváním jaderné energie nebo problematikou související s novými zdroji energie, zejména s obnovitelnými.

Finanční prostředky pro toto ocenění za rok 2005 v celkové výši 5 000,- Kč byly převedeny darovací smlouvou ČNS na Institut dětí a mládeže. Na podporu organizace Celostátní přehlídky 27. ročníku Středoškolské odborné činnosti, na níž byly Ceny České nukleární společnosti uděleny, bylo na Mendelovo gymnázium v Opavě jako organizátora této přehlídky převedeno další darovací smlouvou 10 000,- Kč z prostředků ČNS.

Celostátní přehlídka 27. ročníku Středoškolské odborné činnosti se letos konala v Opavě ve dnech 17. až 19. června. Za výbor ČNS se jí zúčastnil RNDr. Miroslav Kawalec. Přehlídka byla velmi dobře organizačně zajištěna a měla rovněž vysokou společenskou úroveň. Slavnostní zahájení se konalo v pátek 17. června ve Slezském divadle, vlastní obhajoby nejlepších soutěžních prací, které postoupily z krajských kol, pak následující den na Mendelově gymnáziu. Slavnostní vyhlášení výsledků v celkem v 17 soutěžních oborech se konalo v neděli 19. června ve Dvoraně zámku Hradec nad Moravicí.

Po poradě s ústřední porotou SOČ doporučil RNDr. Miroslav Kawalec jménem výboru ČNS odměnit následující tři práce, které byly shodou okolností všechny zařazeny v oboru č.2 Fyzika:

l. cena ČNS (2 500,- Kč)
práce: Laviny vírů v supravodičích
autor: Adam Janečka, Mendelovo gymnázium, Opava
Tato práce se umístila na 1. místě v oboru č.2 Fyzika, obdržela rovněž Cenu děkana přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a bude přihlášena na přehlídku středoškolské vědecké činnosti ISEF-INTEL, která se každoročně koná v USA.

2. cena ČNS (1 500,- Kč)
práce: Spektrometrie alfa scintilačním detektorem YAP
autor: Pavel Solný, Mendelovo gymnázium, Opava
Tato práce se umístila na 2. místě v oboru č.2 Fyzika a bude přihlášena na celostátní přehlídku středoškolské odborné činnosti v r. 2006 na Slovensku.

3. cena ČNS (1 000,- Kč)
práce: Nanokrystalický organický solární článek
autor: Petr Gallus, Gymnázium Nad Alejí, Praha
Tato práce se umístila na 4. místě v oboru č.2 Fyzika.

Ceny předal jménem výboru ČNS všem odměněným na slavnostním vyhlášení výsledků ve Dvoraně zámku Hradec nad Moravicí autor tohoto článku. Příští rok se bude konat celostátní přehlídka SOČ v Karlových Varech. Výbor České nukleární společnosti se na základě zkušeností z letošního roku rozhodl podpořit Studentskou odbornou činnost i v následujících letech minimálně ve stejném rozsahu jako letos.

RNDr. Miroslav Kawalec, viceprezident ČNS

zpět na úvodní stránku