Jaderná energie pod satelitním dozorem

Každých pět minut odešle kamerový systém z reaktorového sálu v jaderné elektrárně Mochovce informace na stůl Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni. Inspektoři MAAE kontrolují video data z kamer umístěných v blízkosti reaktoru a bazénu skladování vyhořelého paliva v reálném čase, aniž by opustili své kanceláře, a bez ohledu na kvalitu infrastruktury sledované země. To není sci-fi ale Bezpečnostní a kontrolní satelitní systém (SASS), který agentura zkouší od dubna právě na slovenských Mochovcích.
Projekt SASS by měl inspektorům MAAE usnadnit kontrolu jaderných materiálů v elektrárnách a zabránit jejich možnému zneužití pro jiné než mírové účely. Agentura zahájila dálkový dozor nad vybranými elektrárnami již v 90. letech přenosem dat po telefonních linkách a internetu. „Telekomunikační sítě ale nejsou vždy spolehlivé, zvláště pokud se jedná o země s méně rozvinutou telekomunikační infrastrukturou,“ říká Massimo Aparo z úseku technického zbezpečení MAAE. Nový systém zajišťuje nepřetržitý přísun informací, které si dříve museli inspektoři jezdit každé tři měsíce osobně vyzvednout. Agentura nyní ve spolupráci s NASA zvažuje možnost rozšířit satelitní dozor na svých více než sto sledovaných elektráren v třinácti zemích světa. „Cílem je vybudovat bezpečnou globální komunikační síť mezi centrálou MAAE, odlehlými jadernými zařízeními a regionálními pracovišti agentury,“ dodává Aparo.
V rámci projektu SASS se MAAE obrátila i na Českou republiku a provozovatelé jaderných elektráren v ČR potvrdili prostřednictvím SÚJB připravenost podílet se na implementaci tohoto projektu. Na tento vstřícný krok však MAAE zatím z finančních důvodů nereagovala.
Na jaderné elektrárně Temelín tedy zatím probíhají kontroly MAAE ještě stylem osobních návštěv. Kamerový systém nahrává nepřetržitě dění kolem reaktoru a bazénu s vyhořelým palivem na harddisk. Každé tři měsíce si inspektoři data přijedou překopírovat. Zpětně pak posuzují, zda nahrávky odpovídají povinným hlášením o veškerém dění ve sledovaných oblastech, které Temelín při inspekcích předává. „Jestliže třeba nahlásíme, že v pondělí 1. srpna se na reaktorovém transportoval zásobník s čerstvým jaderným palivem, inspektor si to podle nahrávky může zkontrolovat,“ vysvětluje princip vedoucí evidence jaderných materiálů Daniel Ernst z oddělení reaktorové fyziky ETE. Přestože elektrárna o zapojení do sledovacího systému satelitní sítě usiluje, podle Ernsta to nebude v žádném případě znamenat úplný konec návštěv inspektorů. „Kontrolu jaderných materiálů fyzicky provádí MAAE a od loňska také inspektoři Evropské komise pod hlavičkou EURATOM. Při návštěvách si nechají ukázat každičký palivový soubor,“ říká.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku