Výběr zpráv ze sítě NucNet - 31. týden 2005

Spolupráce Indie a USA v oblasti jaderné energetiky

Indie a USA se připravují na rozsáhlou spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Dohodli se na tom indický premiér Manmohan Singh a prezident Bush na setkání ve Washingtonu. V souvislosti s ochotou Indie zařadit svůj civilní jaderně – energetický program pod kontrolu MAAE, včetně jaderných záruk a podpisu dodatečného protokolu o nešíření jaderných materiálů může skončit dlouhé období čtyřiceti let, kdy platil mezinárodní zákaz na poskytování Indii jaderně citlivých zařízení a informací. Vzhledem k tomu, že se očekává mohutný rozvoj jaderné energetiky v Ásii a také vzhledem k novým podmínkám v Indii chce prezident Bush nechat upravit příslušné americké zákony a politiky, aby se odstranily překážky v očekávané mezinárodní spolupráci v jaderné energetice.

Občané schválili výstavbu úložiště v Maďarsku

Místní správa kraje Bataapati v Maďarsku se rozhodla na základě výsledků referenda schválit výstavbu konečného úložiště na nízko-aktivní a středně-aktivní radioaktivní odpady v zemi. Občané volili 90.7% za umístění úložiště na území kraje. Referendu předcházelo deset let geologického výzkumu a následný souhlas geologické odborné instituce s výstavbou. Přesné umístění není dosud rozhodnuto, ale dle podmínek se ví, že stavba bude umístěna 200-250 m pod povrchem, bude mít kapacitu cca 40 000 m3 odpadu a její cena má být okolo 100 miliónů EUR.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku