Výběr zpráv ze sítě NucNet - 33. týden 2005

58 nových bloků EPR

Společnost EdF plánuje plné obnovení svého flotily 58 jaderných bloků záměnou za reaktory EPR 1600 MWe s rychlostí uvádění do provozu 1-1,5 bloku za rok počínaje rokem 2020. Tyto údaje jsou uváděny v dokumentech, které byly předloženy v 07/2005 úřadům v souvislosti s připravovanou privatizací 30% akcí společnosti EdF na podzim t.r. Toto řešení výstavby série nových JE EPR je preferováno z důvodů ekonomické výkonnosti jaderných bloků, stability provozních nákladů a příznivosti k životnímu prostředí. Stávající kapacitu 63 130 MW s průměrným stářím bloků 19 roků (dnes) by mělo nahradit cca 40 nových bloků. Správnost tohoto rozhodnutí bude testována na první JE tohoto typu EPR ve Francii na JE Flamanville-3, který má stát cca 3 miliardy EUR. Výpočtem dle stávajících cen by celkové výrobní náklady nového sériového reaktoru vyšly na 43 EUR/MWh. Do této ceny je započítáno všechno včetně investičních, provozních, vyřazovacích i skladovacích nákladů, vč. daní a konce palivového cyklu. Prvních 10 bloků by cenu snížilo již na 35 EUR/MWh. EdF si chce na projektu Flamanville-3 otestovat svoji roli architekt-inženýra, zajišťujícího plnou kontrolu od projektu až po provoz zařízení. S tímto přístupem mají dobré zkušenosti z minulého období. V současné době se zpracovává prováděcí projekt, který má být dokončen v r.2006. Stavba nabýt zahájena v r.2007 a JE spuštěna v r. 2012.

Znovuspuštění jaderného bloku Pickering-1

Kanadský jaderný dozor udělil povolení k znovuspuštění jaderného bloku Pickering-1 (spuštěn v r. 1971, CANDU, 515 MWe) do trvalého provozu. Tento blok byl společně se třemi dalšími Pickering A – bloky 2,3,4) dlouhodobě odstaven v roce 1997 z bezpečnostních a organizačních důvodů. Společnost OPG je z ekonomických důvodů po náležité rekonstrukci nyní opět uvádí do provozu, 4. blok byl znovu spuštěn v r. 2003 a nyní dostává povolení 1. blok. Celkové náklady na znovuspuštění Pickering-1 se odhadují na 1 miliardu kanadských dolarů. Osud dalších bloků je zatím nejistý.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku