Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2005

Bush: Jádro je v současnosti jedním z nejdůležitějších zdrojů elektrické energie

Prezident Bush podepsal začátkem tohoto měsíce (8.8.05) Energetickou politiku Spojených států, u příležitosti jeho návštěvy ve Výzkumném ústavu DOE, Sandia National Laboratory v Novém Mexiku. Státní energetická politika obsahuje opatření na podporu investic a expanze civilní jaderné energetiky. Dle prezidenta Bushe tato nová politika umožní Americe více využít čistějších a produktivnějších domácích energetických zdrojů, vč. uhlí, jádra, ropy a přírodního plynu a snížit tak svou závislost na cizích zemích. To je dle Bushe první podmínkou, aby se současná ekonomika mohla dále rozvíjet a lidé dostali práci. Jádro je v současnosti jedním z nejdůležitějších zdrojů elektrické energie, který může produkovat velké množství energie prakticky bez emisí skleníkových plynů do ovzduší. Díky rozvoji vědy a techniky je jádro dnes bezpečnější než kdykoliv předtím. Amerika začne opět stavět nové JE do konce této dekády.

Nové jaderné bloky v Rusku

Federální agentura pro jadernou energetiku (Rosatom) zažádala o státní půjčku na výstavbu tří bloků jaderných elektráren. Prioritou bude 2. blok Volgodonské JE s plánovaným zahájením komerčního provozu v 2008. Dále se půjčka bude týkat výstavby jaderných bloků Balakovo-5 a Kalininská-4, jenž mají obě plánovanou dobu spuštění do komerčního provozu v r. 2010.

Zvýšení podílu JE v Japonsku

Japonsko si stanovilo ve svých dlouhodobých plánech zvýšit podíl jádra na výrobě elektrické energie po roce 2030 na 30-40% (v současnosti 27%) a zahájit komerční provoz rychlých množivých reaktorů (FBRs) do r. 2050. Komise pro atomovou energii stanovila 28.července základní principy jaderně-energetické politiky, které zahrnují kromě výše uvedeného také zahájení zpracovávání použitého JP v Japonsku pro zajištění nezávislosti celého palivového cyklu. Podobné závěry přijala i jiná ministerstva Ekonomiky a Obchodu a průmyslu již v březnu 2005.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku