"Zelená energie" ničí krajinu

Do turisticky zajímavých míst krušnohorských náhorních rovin začínají jezdit návštěvníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Jako smrtící úder proto přišly zprávy o plánované výstavbě ne několika nebo desítek, ale rovnou stovek větrných elektráren, soustředěné zejména do Krušných hor. Neskutečné megalomanství jako by z oka vypadlo dřívějším devastacím způsobeným dobýváním uhlí. Takzvaná "zelená" energie z obnovitelných zdrojů, kterou se (neváhám před tímto pojmenováním) šílenci stojící za rozeběhnutým plánem zaštiťují, přinese uživatelům elektřiny pouze zvýšení její ceny, přičemž podíl na celkové výrobě energie z těchto zdrojů bude zanedbatelný. Zanedbatelná ovšem nebude "krajinotvorná funkce" těchto monster. Esteticky zničená krajina je však pouze částí dopadu této výstavby. Dalším - a ne nevýznamným - jevem bude umrtvení krajiny: Ptactvo a zvěř prostě uteče, jinak to opsat nelze. Důvodem jsou dlouhodobě nesnesitelné zvuky, které tyto stroje vydávají. Pokud nevěříte, zajeďte si na silnici nad Boží Dar směrem na Klínovec a postůjte chvíli pod tou "ekologickou" hrůzou. Pak si musí úplně každý, pokud není naprostým ignorantem, položit tutéž otázku, jako já a mnozí další: Není opravdu v silách nikoho vzít zdravý rozum do hrsti a postavit se proti nesmyslným projektům, kterými nás "oblažují" instituce a lidé, pro které je momentální finanční profit nade vše a klidně ve svém zájmu obětují cokoli? Jako obvykle, musí se v Česku nejprve ničit, aby se pak pracně obnovovalo. Musíme však opravdu pokaždé nechat věci dojít až do takovýchto konců?

Zdroj: Hospodářské noviny

zpět na úvodní stránku