Výběr zpráv ze sítě NucNet - 35. týden 2005

Nárůst podpory výstavby nové JE v USA

Průzkum veřejného mínění v současnosti ukazuje na prudký nárůst podpory výstavby nové JE v USA. 55% Američanů v průzkumu prováděném v srpnu 2005 odpovědělo, že podporuje výstavbu nových jaderných bloků a 24% je zcela proti. Tuto situaci vyvolala situace na trhu s ropou, jejíž cena raketově roste. 87% občanů USA se vyjádřilo, že je nutné podstatně snížit závislost země na dovážené ropě.

Americké JE neměly s hurikánem Katrina problémy

Jaderný dozor USA – NRC úzce spolupracuje se třemi JE, jež přestály ničivé následky hurikánu Katrina. Jedná se o JE Waterford-3 (PWR) v Louisianě, která v předstihu již v sobotu bezpečně odstavila a dosud zůstává v odstaveném režimu. Jaderný blok je bezpečně dochlazován s pomocí havarijního zajištěného napájení (DG), vzhledem ke ztrátě napětí ve vnější rozvodné síti. Provedená následná kontrola ukázala, že veškeré bezpečnostní systémy a stavby jsou nepoškozeny a mohou být opět uvedeny do provozu. Další dvě JE Grand Gulf v Mississippi a JE River Bend v Luisianě provozují na snížený výkon a pomáhají vyrovnávat současnou nestabilitu sítě.

Ekonomický zjednodušený varný lehkovodní reaktor

Společnost GE Energy předložila 25.srpna 2005 úřadu NRC ke schválení nový projekt jaderného bloku ESBWR (Ekonomický zjednodušený varný lehkovodní reaktor).V předložené podobě jde o reaktor typu ESBWR, 4500 MWt a 1550 MWe, jenž je popsán dokumentací na 7500 stranách, kterou tvořili specialisté více než deset let. GE očekává, že projekt bude posouzen do konce r. 2006 a že následně obdrží projektovou certifikaci. Dříve takové schvalování trvalo 42-60 měsíců.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku