Řada zemí teď přehodnocuje svou energetickou koncepci

Radek Benčík, předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s., říká:

Jaderná energetika zažívá v poslední době celosvětový boom. Přitom ještě nedávno byla považována za obor na okraji zájmu. S ubývajícími zdroji tradičních paliv dává jaderným elektrárnám zelenou stále více zemí, nejnovější elektrárna právě vyrůstá ve Finsku. Příležitosti chce využít pod taktovkou nového vlastníka i plzeňská ŠKODA JS. Předseda představenstva a generální ředitel Radek Benčík hovoří o rozvoji firmy v oblastech velkých investičních celků a komplexního servisu pro jaderný a petrochemický průmysl.

* Jak byste charakterizoval ŠKODA JS v roce 2005? Firma, která má za sebou víc než padesátiletou historii v jaderné energetice, zažila loni zlomový moment, když se stala členem skupiny OMZ, jedné z největších ruských společností podnikajících v těžkém strojírenství.

Firma se v současné době soustřeďuje hlavně na akvizici nových investičních projektů v oborech jaderné energetiky a petrochemie a na rozšíření servisních aktivit. Odpovídá tomu naše organizační struktura: máme tři divize, z toho dvě v Plzni a jednu v Brně. Plzeňské divize se zaměřují na realizaci dodávek investičních celků na klíč a poskytování servisních služeb v jaderné energetice včetně výroby komponent pro jaderné elektrárny ve světě. Brněnská se orientuje na realizaci projektů v petrochemii. Součástí firmy je i dceřiná společnost Škoda Slovakia, která se zabývá hlavně servisními pracemi na tamních jaderných elektrárnách. Dále vlastníme více než sedmnáctiprocentní podíl v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Chceme se stát důvěryhodným a spolehlivým partnerem zákazníků ve všech oborech našeho podnikání.

* Jak vypadá vaše hospodaření v řeči čísel?

Firma je po provedené restrukturalizaci v roce 2001 zisková. V loňském, zlomovém roce jsme získali nové zakázky v objemu zhruba 2,25 miliardy korun, a překročili tak plán o 17 procent. Zisk před zdaněním dosáhl téměř 100 milionů korun a tržby překročily 2,52 miliardy korun. V letošním roce očekáváme tržby na úrovni 3,1 miliardy a zisk výrazně převyšující ten loňský.

* Celosvětový boom jaderné energetiky je pro ŠKODA JS rozhodně výzva, které nové zakázky v současné době realizujete?

Máme rozpracovaný projekt modernizace systému kontroly a řízení pro elektrárnu Dukovany. Jedná se o zakázku v hodnotě přes šest miliard korun, která začala v roce 2001 a potrvá do roku 2009. ŠKODA JS v tomto případě působí jako generální dodavatel modernizace. Na realizaci se podílí i řada českých subdodavatelů. Pro nás je to momentálně největší zakázka a také velmi významná reference, kdy během plánovaných odstávek kompletně modernizujeme systém kontroly a řízení na jaderné elektrárně. Dále pracujeme například na kompletech pohonů pro záporožskou elektrárnu na Ukrajině a maďarskou elektrárnu Paks, očekáváme pokračování započaté spolupráce s litevskou Ignalinou a vyrábíme různé další komponenty pro jaderné elektrárny v České republice, na Ukrajině a jinde ve světě.

* Důležitou referencí pro ŠKODA JS nesporně byla i stavba závodu na výrobu plynu v Sosnogorsku v ruské republice Komi…

Práce na zakázce skončily v prosinci loňského roku. Podíleli jsme se na ní jako generální dodavatel. Byl to v té době největší investiční projekt České republiky realizovaný v Rusku, kontrakt přesáhl sto milionů eur, tedy tři miliardy korun. Závod jsme úspěšně postavili a spustili. Pro nás to byl významný krok směrem k velkým projektům. Realizovali jsme totiž v tomto případě i kompletní financování výstavby od České exportní banky prostřednictvím Gazprombanky formou exportního odběratelského úvěru, pojištěného produkty EGAP. Byla to pro nás zkušenost, že jsme schopni realizovat i tak rozsáhlé zakázky. Do budoucna proto počítáme s podobným využíváním produktů bank při financování projektů jak v jaderné energetice, tak v petrochemii, jako například v Bulharsku, Rusku a na Slovensku, případně v dalších zemích.

* Rýsuje se další obdobně náročný projekt, jako byl Sosnogorsk?

Rozjednána je řada kontraktů, ale rozhodně nejzajímavější je výstavba dvou bloků jaderné elektrárny v bulharském Belene. O kontrakt se ucházíme jako lídr konsorcia tří českých firem. Kromě ŠKODA JS jsou to Škoda Praha a Ústav jaderného výzkumu Řež. Proces odstartoval v květnu letošního roku, kdy bulharská vláda a parlament rozhodly o výstavbě jaderné elektrárny. ŠKODA JS podala přihlášku a postoupila do druhého kola. Teď pracujeme na technické a komerční nabídce, kterou musíme předložit do poloviny prosince letošního roku. Podpis smlouvy s vítězem tendru se předpokládá v příštím roce, samotná výstavba elektrárny potrvá deset let. Hodnota kontraktu se blíží 80 miliardám korun, z toho polovinu by v případě našeho úspěchu mohly realizovat české firmy. Je to obrovská investiční akce, troufnu si říci, že pro naši republiku by to byla největší investiční akce v současné době. Naše nabídka bulharskému zákazníkovi je rozhodně velmi zajímavá jak z hlediska technického řešení, tak po stránce bezpečnosti a ekonomiky. Jak jsem již zmínil, i v tomto případě totiž bude součástí naší nabídky financování realizace projektu.

* Zatím jste hovořil především o zakázkách v zemích bývalého východního bloku, kde má škodovácké jaderné strojírenství letitou tradici. Daří se vám pronikat i na další světové trhy?

Boom jaderné energetiky vlastně odstartovala výstavba nového bloku elektrárny Olkiluoto ve Finsku a řada zemí teď přehodnocuje svou energetickou koncepci. My proto rozhodně nepůsobíme jen ve střední a východní Evropě. Konkrétně pro Olkiluoto prostřednictvím světoznámé firmy Framatome dodáváme vnitřní části reaktoru. Touto zakázkou jsme získali důležitou referenci pro západní typ jaderné elektrárny, která nám pomůže k výraznějšímu průniku na světové trhy. Naopak Framatome je naším subdodavatelem pro realizaci zakázky modernizace systému kontroly a řízení v Dukovanech. Další významnou referencí je výroba sušičů páry pro firmu Westinghouse. Dlouhodobě však spolupracujeme a dodáváme pro další významné hráče na světovém trhu, jako jsou například General Electric, BNFL nebo Alstom. Dlouhodobá je spolupráce s německou firmou GNS, pro kterou vyrábíme kontejnery na vyhořelé jaderné palivo. Naše dodávky se prostřednictvím zmíněných významných zákazníků dostávají do všech koutů světa.

* V současné době pracuje ve ŠKODA JS 730 zaměstnanců, pokud dojde k realizaci rozpracovaných projektů, počítáte se zvýšením počtu lidí?

Náš tým bude rozhodně třeba doplnit o techniky, inženýry, manažery i výrobní dělníky. Už dnes máme v některých profesích nedostatek zaměstnanců. Uvítáme především lidi nejen s technickým vybavením, ale i s jazykovými znalostmi. Velký zájem máme o mladé lidi, absolventy vysokých škol. Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou, ať už se to týká setkávání se studenty, diplomových prací nebo stáží. Já jsem velmi rád, že za poslední rok do firmy přibylo téměř 20 absolventů, což je podstatně víc než v minulosti. Pevně věřím, že to souvisí s dobrými výsledky naší firmy a zajímavou nabídkou práce s širokým rozsahem činností, která je spojená s už zmiňovaným boomem jaderné energetiky.

* O absolventy technických oborů, ale i další strojírenské profese je v současné době v západních Čechách velký zájem. Co můžete zájemcům o zaměstnání nabídnout?

Kromě zaměstnání, které má budoucnost, rozhodně mzdu, která v rámci regionu i celé České republiky převyšuje průměr o desítky procent. Průměrná mzda u nás nyní dosahuje 24 tisíc korun. Samozřejmostí jsou možnosti dalšího vzdělání, ať už manažerského či speciálního v oboru jaderné energetiky nebo jazykového. Všechny tyto systémy jsou u nás už vyzkoušené a zaběhnuté. Mimo jiné jde i o systém předávání know-how mezi zaměstnanci firmy, který má do budoucna zaručit udržení odbornosti a zvýšení schopnosti společnosti působit v oboru jaderné energetiky a úspěšné realizovat již zmíněné rozvojové plány a projekty.

Zdroj: Česká energetika

zpět na úvodní stránku