Výběr zpráv ze sítě NucNet - 42. týden 2005

Vyřazené bloky JE Bruce A znovu do provozu

Kanadská společnost Bruce Power uzavřela s místní správou elektrických sítí (Ontario Power Autority) čtyřletou dohodu na znovu uvedení do provozu již vyřazených bloků 1 a 2 na JE Bruce A. Projekt má stát cca 3,6 miliard USD a očekává se, že tyto dva bloky pojedou dalších 25 roků (až do r. 2035). Práce na znovu uvedení do provozu začínají okamžitě a 1. blok má být spuštěn již v r. 2009 pokud dostane povolení od státního dozoru CNSC. V současné době je dokončována EIA a je vypracovávána závěrečná zpráva, které mají být předloženy CNSC do konce r. 2005. Oba bloky jsou vyřazeny již od roku 1997 a 1995. V průběhu inovace budou vyměněny všechny komponenty, které významně ovlivňují životnost JE jako např. palivové kanály, parogenerátory apod. Ontario Power takovým způsobem bude mít k dispozici 6200 MWe v jaderných zdrojích, které budou zajišťovat cca 25% potřeby elektřiny v provincii Ontario.

76% obyvatel z okolí JE v USA si přeje výstavbu dalších bloků

Výsledky výzkumu ve Spojených státech ukázaly, že 83% Američanů, žijících v okolí JE ve vzdálenosti do 10 mil podporují jadernou energetiku a celých 76% by rádo vidělo výstavbu nového jaderného bloku v jejich okolí. Výzkum veřejného mínění prováděl Jaderný energetický institut NEI, který ve spolupráci s dalšími průzkumovými agenturami telefonicky oslovil 1152 náhodně vybraných lidí žijících v okolí některého ze 64 jaderných energetických bloků v USA. Zaměstnanci energetických společností byli z výzkumu vyloučeni. 85% respondentů dále odpovědělo, že bezpečnost JE v jejich okolí je dle jejich názoru na vysoké úrovni.

Výstavba plovoucích JE v Rusku

Rusko začne v příštím roce 2006 se stavbou plovoucích JE. První stavba má začít ve Severodvinsku a má stát okolo 210 miliónů USD. Část peněz na financování projektu ve výši 14 mil. USD má dle zdrojů poskytnout jedna čínská banka, protože Čína má také vážný zájem o účast na tomto projektu. Tato jednání však dosud nejsou uzavřena. Společnost Rosenergoatom se chystá v příštím roce zahájit jednání s několika ruskými výrobci o výrobě a dodávkách jaderných komponentů do těchto zařízení. Kromě Severodvinska se uvažuje s výstavbou dvou dalších plovoucích JE a to ve Viljučinsku a v Peveku.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku