Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2005

Zvýšení výkonu bloků JE Ringhals

Švédská vláda schválila 20. října návrh na zvýšení výkonu jaderných bloků JE Ringhals 1 a 3 o celkový kombinovaný výkon 200 MW. Ringhals 1 (BWR, 830 MW) byl uveden do provozu v r. 1976 a Ringhals 3 (PWR, 915 MW) v r. 1981. Jedná se první povolení tohoto druhu ve Švédsku a i ostatní držitelé licencí připravují podobné žádosti na zvýšení výkonu. Jde o všechny tři bloky JE Forsmark (společnost Forsmarks Kraftgrupp AB) a 3. blok JE Oskarsham (společnost OKG AB).Vláda se zabývá těmito otázkami od okamžiku, kdy švédský soudní dvůr pro otázky životního prostředí rozhodl v květnu 2005, že modernizacemi JE a otázkami EIA s tím souvisejícími se musí vzhledem k důležitosti zabývat samotná vláda.

Areva bude modernizovat JE Qinshan-1 v Číně

Společnost Areva vyhrála dva mimořádné kontrakty na modernizaci JE Qinshan-1 v Číně. První kontrakt se týká výroby a výměny víka tlakové nádoby reaktoru a veškerých mechanismů pohonů řídících tyčí. Druhý je na celkovou modernizaci systémů MaR a SKŘ. Areva prohlásila dne 19.10.2005, že se jedná o zásadní průlom při jejich podnikání v Číně, protože se jedná o první modernizaci SKŘ v Číně. Kontrakt na modernizaci SKŘ byl uzavřen přes jejich pobočku Framatome ANP a týká se projektu a dodávek systémů ochran reaktoru, bezpečnostních systémů, ovládacích a rozváděcích skříní, měření n-toku a dalších. Projektová báze je založena na digitálním systému Teleperm XS. Modernizace bude provedena během 10-té odstávky v říjnu 2007. Blok Qinshan-1 je PWR domácí provenience s výkonem 288 MW, jenž byl uveden do provozu v r. 1994. Kromě těchto dvou kontraktů získala společnost Areva již v 05/2005 podíl na dodávce I. okruhu a systémů MaR pro JE Lingeo (fáze II) v hodnotě 400 mil EUR.

Členové Evropského parlamentu podepsali deklaraci za zvýšení podílu jádra

25 členů Evropského parlamentu z různých politických stran podepsalo 19. října společnou deklaraci za zvětšení podílu jádra při řešení problémů změny klimatu na Zemi. Účastníci semináře organizovaného Foratomem s názvem: „Jaderná energetika: Řešení změn klimatu“ svým podpisem vyjádřili podporu dalšího rozvoje jádra, které může praktickým způsobem významně přispět ke zmírnění probíhajících klimatických změn. Deklarace má politickou i vědeckou váhu, protože mezi účastníky bylo široké spektrum zástupců MEP, národních politiků, vědců, NGO a dalších. Obsahuje také řadu doporučení, která mj. obsahují potřebu nového přístupu a myšlení v energetice, které je založeno na efektivitě, úsporách, obnovitelných zdrojích a na zdrojích pro základní zatížení, které neemitují skleníkové plyny. Jádro v současné podobě má sloužit v této souvislosti jako mezičlánek a je potřeba plně využít jeho kapacitu až do doby, než bude k dispozici jaderná fúze a další efektivní energetické zdroje.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku