Jaderná energie dostává v Evropě zelenou

Řada evropských politiků se v poslední době stále častěji vyjadřuje k otázce využívání jaderné energie. K dalšímu rozvoji jádra směřují stále silněji významné evropské země jako Francie a Velká Británie. Svědčí o tom právě hlasy předních politiků z obou zemí.

Francouzský ministr financí, Jean-François Copé, se vyjádřil pro deník Wall Street Journal, že rozvoj jaderné energie přinesl jejich zemi řadu výhod. Zdůraznil, že největším přínosem jádra je jeho bezpečnost, stálé ceny nabízené energie a nezávislost na dodávkách energie z ciziny, kterou Francie tímto získala. Jaderná energie nyní tvoří 78 % veškeré energetické produkce v této zemi.

Podporu jaderné energie vyjádřil také anglický premiér Tony Blair, který na tiskové konferenci 11. října řekl, že členové skupiny G8 by měli vzájemně spolupracovat na dalším zdokonalování technologií, které jim umožní přizpůsobit se rostoucím energetickým požadavkům. Podle jeho slov by to znamenalo zaměřit se na všechny dosažitelné prostředky, mezi které patří jaderná energie. „Diskuze kolem jaderné energie by měly být vedeny bez předsudků, téma jaderné politiky se začíná dostávat stále více do popředí v politice nejen u nás, ale také v dalších zemích,“ vyzdvihl význam jádra ve Velké Británii Tony Blair. Celých 19 % z energetického mixu zde zastupuje právě jaderná energie.

Alternativní energie, kam jádro také patří, začíná být sice populárnější, stále však nemá jednoduchou pozici. K tomu, aby mohla energie z alternativních zdrojů bez jaderné energie pokrýt významnější část celkové energetické produkce ve Velké Británii, musely by státní dotace do roku 2010 přesáhnout částku 6,5 miliardy liber. I kdyby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, produkci emisí by se tak podařilo snížit pouze o 2 %. Britská vláda musí nyní urychleně přehodnotit stávající energetickou politiku a do konce roku 2006 vypracovat plán, jak pokrýt vysoké energetické nároky a přitom splnit zpřísňující se ekologická kritéria. Podle Blaira by vládní rozhodnutí mělo počítat s větším budoucím využitím jaderné energie, čímž otevřel možnost, že by nové plány britské energetiky zahrnovaly také výstavbu nových jaderných elektráren. Vážnost energetické situace ve Velké Británii ještě potvrzuje skutečnost, že řada stávajících jaderných elektráren je zastaralá a měla by být v provozu do roku 2015.

Další člen britské vlády, stínový ministr energetiky Bernard Jenkin, nedávno veřejně prohlásil, že by vláda konečně měla přestat „démonizovat“ jadernou energetiku, a přijmout skutečnost, že hraje důležitou roli v zajištění bezpečné energie. Zároveň jako člen Konzervativní strany kritizoval Blaira za to, že konečné rozhodnutí o tom, kam bude britská ekonomika směřovat, chce vláda provést do konce roku 2006. Časovou prodlevu využila vláda podle něho k tomu, aby se vyhnula případným protestům, které by mohlo rozhodnutí o podpoře jaderné energie vyvolat. Dále je podle něho nutné pochopit veřejné obavy z jaderné energie a přesvědčit občany o jejích přednostech nebo vyvrátit pochyby tam, kde jsou neopodstatněné.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku