Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2005

Jaderná energie je obnovitelný zdroj energie, říká ministr pro vědu UK

Ministr pro vědu a inovaci řekl při rozpravě v parlamentu, že jaderná energie by měla být klasifikována jako “obnovitelný zdroj energie”.

Lord Sainsbury of Turville, ministr pro vědu a inovaci, hovořil 27. října 2005 při rozpravě o dodávkách energie v Horní sněmovně Parlamentu UK, Sněmovně lordů.

Baronka O'Cathainová, která rozpravu iniciovala, se ministra zeptala, zda by
“jadernou energii překlasifikoval na obnovitelný zdroj”.

Lord Sainsbury řekl: “Lady O'Cathainová mně nabídla příležitost získat souhlas celé sněmovny tím, že připustím, že jádro je obnovitelný zdroj energie - a to nepochybně je. Velmi rád souhlasím, že jaderná energie je obnovitelný zdroj energie.”

Lord Sainsbury řekl, že jaderná energie má “jiné problémy, jako je bezpečnost a dopad na životní prostředí”, ale prohlásil, že vláda Velké Británie nevidí “budování nových jaderných elektráren nebo jiné jednotlivé technologie jako ‘stříbrnou střelu’ řešení našich budoucích potřeb energie”.

Dodal: “Premiér (Tony Blair) minulý měsíc oznámil, že vláda příští rok zveřejní návrhy budoucí energetické politiky a že bude zapotřebí uvážit všechny alternativy včetně nejnovějších technologií od obnovitelných zdrojů, technologií pro zachycování a skladování uhlíku až k jaderné energii pro civilní účely.

“V souvislosti s důležitostí vyřešit klimatické změny a se vzrůstající závislostí na dovozu pevných paliv je jaderná energie nepochybně alternativou, na kterou je třeba se podívat obzvlášť pozorně.“

“Pokud mají lidé přijímat jadernou energii, potřebují vědět, že máme řešení pro jaderný odpad. Doufal jsem, že se z minulosti poučíme, že přebírat nové technologie a prosazovat je bez ohledu na obavy, které z nich lidé mají, je bláhový způsob, jak postupovat. Lidé jsou skutečně znepokojeni a jednou z těchto obav je to, co se stane s jaderným odpadem. Pokud budeme dále takto postupovat a nebudeme brát v úvahu tyto obavy a nebudeme mít řešení, dostaneme se do skutečných potíží.”

Kromě toho Lord Sainsbury zdůraznil význam vědy a technologie při řešení klimatických změn. Řekl: “Je bláhové věřit, že Čína a Indie by jakkoliv zbrzdily svoji produkci, aby řešily klimatické změny. USA to samozřejmě neučiní a já velice pochybují, že by se některá politická strana obrátila na obyvatele této země (UK) a navrhla jim, aby snížili svůj životní standard kvůli klimatickým změnám. To znamená, že řešení ohledně nových zdrojů energie musí poskytnout věda a technologie.”

Zdroj: NucNet, překlad Vladimíra Sinkulová

zpět na úvodní stránku