Jaderná energie v Maďarsku jde kupředu

Maďarští zákonodárci podpořili návrh na výstavbu státního skladu pro nízko a středně radioaktivní odpad. Zároveň bylo odsouhlaseno prodloužení provozní licence jaderné elektrárně Paks.

Při listopadovém zasedání parlamentu se poslanci usnesli v poměru 339 hlasů ku 4 na zahájení přípravných prací na vybudování skladu pro nízce a středně radioaktivní odpad v obci Bataapati, která leží asi 60 km od hranic s Chorvatskem. Jedná se odpad, který vzniká v nemocnicích, při výzkumech nebo výuce. Plánovaný sklad by měl nahradit nedostatečné kapacity stávajícího zařízení v Püspökszilágy.

Ohledně výstavby nového úložiště proběhlo v letošním červnu v obci Bataapati veřejné referendum. Kladně se vyjádřilo 91 % místních obyvatel. Veřejnému hlasování předcházel důkladný geologický průzkum, který provedla Maďarská geologická inspekce. Kapacita úložiště se předpokládá okolo 40 000 m3 odpadu. Náklady byly dosud vyčísleny v hodnotě 100 milionů eur. Plány počítají se zahájením provozu skladu již v roce 2008.

Maďarsko dosud nemá trvalé úložiště použitého paliva a vysoce radioaktivního odpadu. Od roku 1994 je v platnosti smlouva s Ruskem o tom, že se o tento odpad postará ruská strana, ale zároveň bude pro Maďarsko dodávat nové palivo. V Jaderné elektrárně Paksi byl koncem roku 2004 zahájen provoz meziskladu použitého paliva, které zde může být uloženo po dobu 50 let.

Další z kroků maďarské vlády k zajištění trvalého zdroje spolehlivé energie do budoucna je také podpora výroby jaderné energie. Byla prodloužena funkční doba jaderné elektrárny Paks, která tak bude v provozu do roku 2037. Tato jediná maďarská jaderná elektrárna, s výkonem 1760 MWe ze čtyř reaktorů typu VVER 440, dodává 40 % z celkové domácí energetické produkce.

Maďarsko patří mezi země s významným zastoupením jaderného průmyslu. Z tohoto důvodu spolupracuje vláda a Maďarský úřad pro jadernou energii s řadou mezinárodních organizací na zajištění bezpečné produkce elektřiny a nakládaní s jaderným odpadem. Právě jaderná problematika patřila k hlavním bodům jednání mezi představiteli vlády a generálním ředitelem IAEA, El Baradejem, při jeho říjnové návštěvě v Budapešti. Maďarsko při této příležitosti vyjádřilo činnosti IAEA svoji podporu a zavázalo se i nadále využívat jádro ve smyslu zvyšování celosvětové jaderné bezpečnosti.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku