Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2005

Nový ředitel Rosatomu

Pan Sergey Kirijenko byl jmenován novým ředitelem Federální atomové agentury Rosatom. V této funkci střídá pana Alexandra Rumjanceva (bývalý ministr pro atomovou energii), který byl v této pozici od založení agentury v roku 2003. P.Kirijenko nemá vzdělání ani zkušenosti z jaderné energetiky, ale jako bývalý ministerský předseda a zkušený politik se bude snažit pozvednout reputaci ruského jaderného sektoru a zvýraznit jeho úlohu na světovém trhu. Jedná se zejména o dvě oblasti – vývoz ruských jaderně-energetických bloků do zahraničí a jaderného paliva, včetně zpětného dovozu použitého paliva zpět do Ruska.

Evropa bude podporovat jadernou energii

Evropský parlament odsouhlasil zprávu švédského europoslance p. Anderse Wijkmana – O změně klimatu, ale až potom, co volbou zrušil protijaderný odstavec, který byl v původním textu navrhován. 453 poslanců EP (proti 204) volilo 16.11.2005 proti tomu, aby byla jaderná energetika vyloučena z technologií, které budou v budoucnosti podporované EU. Jedná se o finanční mechanismy podporující průmyslové ovlivňování ŽP a změny klimatu „Clean Development Mechanisms“ (CDMs) a „Joint Implementation“ (JI). Z toho je vidět, že většina politické reprezentace v EU se výrazně kloní k podpoře jaderné energetiky, která má schopnost společně s dalšími zdroji, které neemitují skleníkové plyny do ovzduší, hrát významnou úlohu v boji proti probíhajícím změnám klimatu. Tento postoj EP má veliký význam před blížící se konferencí OSN v Montrealu, v Kanadě (O změnách klimatu, COP), kde se očekává na 10 000 delegátů. Paralelně s tím zde bude probíhat setkání zemí, které podepsaly Kyotské protokoly, včetně zemí EU.

Změna postoje Velké Británie k jádru

Ministerský předseda Tony Blair se chce v následujícím období podrobněji zabývat energetickou politikou V.B. Proti minulým energetickým koncepcím (White Paper) se má ta nová zaměřit na zabezpečení dostatku energetických zdrojů, včetně reálné skladby energetického mixu a podílu jaderné energetiky. Do poloviny příštího roku má být na stole koncepce jak obnovit nebo nahradit stárnoucí anglické jaderné elektrárny. Je zřejmé, že p. Blair se chystá změnit stávající postoj V.B. k jaderným elektrárnám, protože je přesvědčen, že nové reaktory jsou jedinou cestou k zabezpečení dostatku energetických zdrojů a současnému splnění závazků na snížení emisí skleníkových plynů.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku