Česká nukleární společnost – mladá generace

Rozvoj jaderné energetiky je zcela závislý na nastupující mladé generaci. Generace odborníků, kteří v uplynulém půlstoletí budovali dnešní jaderný průmysl a know-how, odchází postupně po celoživotním úsilí právem na zasloužený odpočinek. Více a více mladých lidí musí být proto připraveno převzít vedoucí roli v jaderném průmyslu a výzkumu.

O činnosti České nukleární společnosti (ČNS) jsme psali v našem časopise před více než čtyřmi lety. S činností WIN – „jaderné ženy“, které jsou jednou ze sekcí ČNS jsme vás seznámili letos na jaře. Při České nukleární společnosti pracuje také „sekce mladé generace“ - CYG (Czech Young Generation). Od roku 1998 do loňského roku byl předsedou „sekce mladých“ Daneš Burket, kterého jsem se zeptala na několik otázek.

Pane Burkete, patříte k „služebně“ nejstarším členům CYG, takže si určitě vzpomínáte na začátky činnosti sekce. Co bylo hlavním důvodem ke vzniku CYG a kolik bylo zakládajících členů.
Sekci mladých jsme zakládali v roce 1997 v Českých Budějovicích. Byla to naše reakce na tehdejší vrcholící blokády temelínské elektrárny, kdy se zelení fanatici pod vedením pánů Beránka a Patočky přivazovali k bráně elektrárny. Chtěli jsme vytvořit protiváhu k těmto nesmyslným akcím, snažit se přispět ke konstruktivní debatě a propagovat přínosy jaderné energetiky. Na ustavujícím shromáždění se nás sešlo něco přes třicet a vzpomínám si, že nás tehdy přijela podpořit legenda československé jaderné energetiky, dnes již zesnulý, profesor Němec. Prvním předsedou CYG byl zvolen Tomáš Štěpánek, který se v té době v barvách Škody Praha podílel na přípravách spouštění Temelína. Nemůžu zde nevzpomenout Jiřího Fleischhanse, dlouholetého člena výboru České nukleární společnosti, který byl vlastně iniciátorem našeho tehdejšího setkání.

Kdo může být členem CYG a je členství věkově omezené?
Členy CYG jsou mladí odborníci, pracující v oborech souvisejících s mírovým využíváním jaderné energie. Dnes máme členy na obou jaderných elektrárnách, na vysokých školách a ve výzkumných organizacích. Jak jste již zmínila, členství je omezeno věkem, v 35 letech nás členové opouští. Ovšem většina bývalých, jak se mezi námi říká „přestárlých“, členů zůstává našimi sympatizanty a dál se zúčastňuje našich akcí.

„Sekce mladých“ jak jste nazývání svými kolegy z ČNS organizuje mnoho odborných seminářů a konferencí pro mladou generaci. Postřehl jste mezi mladými za dobu svého působení v CYG určitý vývoj? Myslím tím například větší otevřenost jednání, více znalostí o jaderné energetice?
Máte pravdu, akcí jsme už zorganizovali opravdu mnoho, sekce mladých je bezkonkurenčně nejaktivnější sekcí České nukleární společnosti. Pokud jde o vývoj, řekl bych, že odborná úroveň mladých kolegů je stále na vysoké úrovni, poslední dobou jsou možná absolventi trošku dravější než my, kteří jsme část studia absolvovali v minulém režimu a neměli jsme tak možnost získat ostruhy v zahraničí.

Připravujete také společné akce s winkami?
Ano, winky se účastní některých našich akcí, zrovna nedávno jich několik zavítalo na besedu s předsedou US NRC (americký SÚJB), kterou jsme v Praze organizovali ve spolupráci s naším jaderným dozorem. Nejvíc ovšem spolupracujeme s Jihočeskými taťky, kteří nám jsou svojí aktivitou a přístupem nejbližší. Naše spolupráce začala v roce 2001, kdy jsme společně organizovali veleúspěšnou akci, kdy jsme jako odpověď na tehdejší blokády hranice rakouskými zemědělci uspořádali symbolickou blokádu dětskými traktůrky. Měli jsme i společný stánek na výstavě Země živitelka a podílíme se společně na besedách, které probíhají od roku 2001 na středních školách, a při kterých jsme už oslovili desetitisíce studentů.

Spolupracujete také se zahraničím. O jaký druh spolupráce jde?
CYG je členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a International Youth Nuclear Network. V obou těchto organizacích platíme za aktivní členy. Naši kolegové se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných pro mladé jaderníky v zahraničí. Nejužší spolupráci rozvíjíme samozřejmě s našimi přáteli ze sekce mladých Slovenské nukleární společnosti.

Co připravuje CYG v nejbližším období?
Nejdůležitější akcí konce letošního roku je bezesporu již 5. ročník Mikulášského setkání CYG, které každý rok pořádáme na VUT v Brně. Vyhlašujeme nejlepší diplomové práce, proběhne odborný seminář a v závěru dokonce zavítá i nefalšovaný brněnský Mikuláš v doprovodu čerta a anděla.

Můžete čtenářům v krátkosti představit nového předsedu CYG?
Novým předsedou je Martin Přeček z jaderné fakulty ČVUT v Praze. Je studentem 4. ročníku jaderné chemie a už jeho krátké působení v čele CYG ukázalo, že jsme zvolili dobře. Martin je fundovaným odborníkem, ale především zárukou toho, že sekce mladých bude pod jeho vedením pracovat přinejmenším stejně aktivně jako doposud.

Na závěr bych si dovolil malou reklamu na www stránky České nukleární společnosti, které v roce 1997 rozjeli členové CYG. Najdete na nich každý den aktuální informace z jaderné energetiky a příbuzných oborů: http://www.csvts.cz/cns

Děkuji za rozhovor

Zdroj: Zpravodaj JE Dukovany, Alena Hostašová

zpět na úvodní stránku