Follow-up mise MAAE-INSARR na reaktoru LVR-15

Ve dnech 6.-9.prosince 2005 se na výzkumném reaktoru LVR-15 konala následná (follow-up) mise INSARR (Integrated Safety Assessment of Research Reactor). Hlavní mise se konala na pozvání české strany před dvěma lety - v prosinci 2003 - za účasti pěti expertů v oblasti bezpečnosti provozu výzkumných jaderných reaktorů. Mise navrhla celkem 20 doporučení (recommendations a suggestions) k dalšímu zvýšení bezpečnosti reaktoru a konstatovala i řadu „good practices“, které převyšují doporučení MAAE a mezinárodní praxi.

Cílem následné mise INSASS po dvou letech bylo ověřit stav plnění navržených opatření. Misi tvořili pracovník MAAE T.Hargitai a expert z Ruské federace N.Archangelskij (IAE Kurčatova).

V období 2003 - 2005 divize 800 připravila program plnění těchto opatření včetně termínů a odpovědných pracovníků. Postup plnění opatření byl pravidelně kontrolován v divizi reaktorových služeb, ústavní Komisí pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost (KROJB) a SÚJB, naposledy 15.11.2005, a vyjádřil se stavem prací uspokojení.

Při jednání následné mise INSARR bylo plnění všech opatření podrobně dokladováno pracovníky reaktoru a diskutováno s členy mise.

V návrhu závěrečné zprávy se konstatuje, že z dvaceti doporučení
- je možné uzavřít 17 doporučení, která lze považovat za splněná
- jedno doporučení bylo po zdůvodnění misí staženo
- zbývající dvě doporučení lze považovat za částečně splněná a navrhuje se v jejich řešení pokračovat (režim kontrolovaného a sledovaného pásma a hodnocení bezpečnosti smyček)

Celkově pracovníci mise konstatovali, že následná mise INSARR na reaktoru LVR-15 byla jednou z nejúspěšnějších misí v historii INSARR z hlediska její přípravy a pokroku v realizaci doporučení a že současná bezpečnost provozu reaktoru je na velmi dobré úrovni. Pokrok v realizaci opatření svědčí o vysoké úrovni kultury bezpečnosti se strany pracovníků reaktoru a managementu Ústavu.

Mise a její výsledky ukázaly, že rozhodnutí pozvat misi INSARR bylo správné. Její výsledky a budoucí spolehlivý provoz reaktoru dávají možnost reálně uvažovat o dlouhodobém provozu reaktoru po skončení platnosti jeho současného povolení provozu v roce 2014.

Ing. Zdeněk Kříž, předseda KROJB

zpět na úvodní stránku