V Japonsku vede jádro

Minulý týden Japonsko uskutečnilo tři další kroky v podpoře jaderné energie. Do komerčního provozu byl uveden v pořadí čtvrtý a co do výkonu největší reaktor společnosti Tohoku a zároveň byl po důkladných opravách spuštěn 3. blok elektrárny Mihama. Začala výstavba skladu použitého paliva.

Japonská energetická společnost Tohoku minulý týden spustila první blok své jaderné elektrárny Higoshidori na jihovýchodě ostrova Honšú. Stavba elektrárny Higoshidori začala v roce 1998. Po zkušebním provozu a závěrečných testech byl tento varný reaktor o výkonu 1 100 MW spuštěn. Jedná se o vůbec první reaktor, který byl od ledna letošního roku uveden v Japonsku do komerčního provozu. Konstrukce byla navržena tak, aby budova elektrárny byla dostatečně odolná vůči zemětřesení, s kterým je třeba v Japonsku počítat. Především byly vyztuženy speciálními ocelovými rámi budovy, kde se nachází reaktor a turbíny.

V oblasti Aomori, kde leží elektrárna, byla v listopadu zahájena výstavba zařízení k ukládání vysoce radioaktivních látek. Jedná se o mezisklad použitého paliva z japonských jaderných elektráren. Funkční bude od roku 2010 a jeho kapacita se odhaduje až na 5 tisíc tun. Do roku 2050 by mělo být postaveno trvalé úložiště jaderného paliva, dosud však není potvrzena jeho lokalita.

Japonská vláda nedávno podpořila návrh na opětovné spuštění 3. reaktoru jaderné elektrárny Mihama, která leží v regionu Fukui na západním pobřeží ostrova Honšú. Elektrárna disponuje třemi reaktory o celkovém výkonu 1,570 MW. Agentura pro bezpečnost jaderného průmyslu odsouhlasila pokračování činnosti 3. reaktoru o výkonu 780 MW. Blok byl odstaven v roce 2004 v důsledku nehody způsobené protržením trubky v sekundárním nejaderném okruhu. Vlastník jaderné elektrárny, společnost Kansai Electric, zavedla přísnější bezpečnostní opatření a zdvojnásobila svoje investice na údržbu a řízení sekundárního systému ve všech svých elektrárnách.

Japonsko má omezené zásoby nerostného bohatství a proto dováží 80 % energie. Největší podíl z celkové energetické spotřeby zaujímá ropa (49,4 %); v porovnání s ostatními zeměmi vykazuje Japonsko nejvyšší objem dovezené ropy hned po USA.

Na pokrytí energetických nároků se dále podílí uhlí (19,1 %), zemní plyn (13,1 %), jaderná energie (12,6 %) a energie z dalších zdrojů pak tvoří 5,8 %. Vláda podporuje rozvoj jaderné energie, neboť v ní vidí řešení, jak účinně snížit množství skleníkových plynů. Podle svého dlouhodobého energetického plánu chce Japonsko do roku 2011 zvýšit podíl elektřiny z jádra na 30 %. Tohoto cíle chce dosáhnout výstavbou dalších elektráren o celkové kapacitě 17,5 GW. V souvislosti s nedostatkem vlastních přírodních zdrojů, prosazuje japonská vláda získávání uranu a plutonia přepracováním z vyhořelého paliva. V budoucnosti počítá Japonsko s využitím speciálního paliva MOX, které vzniká přepracováním již použitého jaderného paliva. Japonsko provozuje nyní 56 jaderných reaktorů a je třetím největším producentem jaderné energie na světě vedle Francie a USA.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku