Výběr zpráv ze sítě NucNet - 51. týden 2005

Kontrakt na demonstrační jadernou elektrárnu PBMR

Společnost PBMR (Pty)Ltd udělila kontrakt na inženýring, nákup a řízení výstavby plánované demonstrační jaderné elektrárny typu Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) na lokalitě stávající JE Koeberg sdružení dvou firem: kanadské SNC-Lavalin a Murray & Roberts (Pty) Ltd z Jižní Afriky. Jedná se o kontrakt zatím v hodnotě 3 mil.USD, který je první částí šestiletého plánovaného projektu. Demonstrační PBMR reaktor má mít výkon 165 MWe. Dalším důležitým kontraktem v tomto projektu je smlouva s německou společností SGL Karbon za 24 mil.USD na dodávku grafitu pro tento blok. S touto společností již PBMR Ltd dlouho spolupracuje na vývoji paliva a příslušné technologie pro tento nový typ reaktoru. Dodavatelem technologie bude japonská Mitsubishi Heavy Industries, ale současně probíhají jednání s místními výrobci ohledně zařízení dalších bloků.

Vývoj nového vysokoteplotního jaderného reaktoru v Číně

Čína se také pouští do vývoje nového reaktoru typu „Pebble Bed“. Čínská vláda schválila realizační studii na výstavbu reaktoru typu HTR-PM (High-temperature pebble bed reactor) o výkonu 200 MWe na lokalitě Weihei (provincie Shandong). Tento demonstrační reaktorový blok, používající parní cyklus, má vytvořit základnu pro výstavbu 18 dalších obdobných „modulů“ na téže elektrárně. Vlastníkem a investorem celého projektu je sdružení energetických firem China Huaneng Corp (50%), China Nuclear Engineering & Construction (35%) a Univerzita INET v Tsinghua (5%). Náklady jsou projektované ve výši 375 mil.USD a uvedení do provozu v roce 2010. Tento nový typ reaktoru má postupně nahradit současně používanou jaderně-energetickou technologii a používat se pro výrobu vodíku. Jeho palivo bude mít 9% obohacení (520 000 palivových částic) v podobě kulových elementů v aktivní zóně s nízkou hustotou výkonu a vysokou provozní teplotou (kolem 900 °C) a vysokou inherentní bezpečností. Projektová životnost má být 60 let a koeficient využití kolem 85%. V současnosti probíhá proces licenčního schvalování jaderným dozorem.

EdF chce investovat do výstavby nových anglických jaderných elektráren

EdF je připravena investovat do výstavby nových anglických jaderných elektráren. Toto prohlášení řekl p. Pierre Gadonneix, předseda řídící rady a CEO EdF na konferenci ENC v Paříži, Versailles dne 12.12.2005. V této souvislosti připomenul nedávné vystoupení ministerského předsedy T. Blaira, že V. Británie uvažuje s výstavbou nových JE jako součásti nové energetické koncepce, jenž má být vypracována v průběhu r. 2006. P. Gadonneix dále řekl,že tato nabídka platí i pro jiné země a společnost EdF je připravena se investičně podílet kdekoliv na světě, kde má svoje zastoupení.

Maďarský parlament schválil prodloužení provozu JE Pakš

Maďarský parlament schválil rezoluci o zahájení přípravných prací pro výstavbu národního úložiště na nízko a středně radioaktivní odpady v lokalitě Bataapati v regionu Uveghuta. Tato rezoluce také obsahovala pasáž ohledně prodloužení životnosti JE Pakš o 20 let. Dle současné licence měla JE Pakš provozovat do období 2012 až 2017.

Kompenzace za odstavení JE Barseback-2

Švédská vláda zaplatí společnosti Vattenfall AB 689 mil.USD jako kompenzaci za vyřazení JE Barseback-2, k němuž došlo politickým rozhodnutím 31. května 2005.Tato částka obsahuje i náklady na odstavení a údržbu, před tím, než bude elektrárna demontována (2005-2017). Společnost E.On jako vlastník společnosti Sydkraft (bývalý provozovatel této JE) obdrží jako kompenzaci taktéž 183 mil. USD.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku