Cílem České nukleární společnosti je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.
Pro naplnění našeho poslání a vizí podporujeme i rozvoj studentů, protože víme, že lidé jsou skutečným zdrojem prosperity.

Česká nukleární společnost
ve spolupráci s významnými dodavateli do jaderného průmyslu
Alldeco, Envinet, Rames

vyhlašuje v roce 2005 pro nejlepší studenty


ČNS Trainee Program – Student Intership
0. ročník

Tento program je určen pro studenty chemických, jaderných a technických fakult, kteří hledají praktické využití svých znalostí v oboru mírového využívání jaderné energie.
Vybraný/-í student/-i získají finanční prostředky na částečnou úhradu poplatků spojených s praxí (cestovné, ubytování,…).


Co je to Trainee Program – Student Intership
- částečně placená praxe
- získávání praktických zkušeností
- profesní rozvoj


Kdy je možné se přihlásit?
Přihlášky Trainee Program – Student Intership 2005 se mohou posílat po ukončení praxe:
0. ročník do 30. 10. 2005

Podání přihlášky (zde je
formulář)
soft:
zdenka.pavkova@cez.cz
papírová verze na adresu:
Zdenka Pávková
ČEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Temelín
skupina Laboratoře
373 05 Temelín

zpět na úvodní stránku