Dukovanský palivový cyklus byl v roce 2005 zase o krok lepší

A nebyl to krok malý. Rok 2005 byl ve znamení pokračování přechodu na pětiletý cyklus výměn paliva. V souvislosti s tímto přechodem jsme loni, v porovnání s projektovým tříletým cyklem ve srovnatelných cenách, uspořili neuvěřitelných 730 milionů korun. Pokud bychom „zůstali při zemi“ a vyčíslili úsporu v porovnání se čtyřletým cyklem, kterého jsme dosáhli v roce 1996, zjistili bychom, že i tak dosáhla za loňský rok úctyhodných 280 milionů.

Takový úspěch není samozřejmě zadarmo. Vyžaduje velké úsilí v inovacích palivového cyklu a palivových souborů samotných. V roce 2003 jsme poprvé zavezli palivo s vyhořívajícími absorbátory se středním obohacením 4.38 %U235 (označované Gd-1), které umožnilo zahájení přechodu na pětiletý cyklus. V loňském roce jsme na 3. bloku zavezli zcela nový typ paliva, který díky optimalizaci konstrukce umožnil snížení středního obohacení na 4.25 %U235 při zachování „výkonnosti“ palivových kazet (palivo označované Gd-2). Obohacovací práce tvoří významnou část ceny paliva, takže každé snížení obohacení přináší nemalý finanční efekt.

Tím však úsilí o modernizaci palivového cyklu ani zdaleka nekončí. V letošním roce se na elektrárnu začne dodávat inovovaný typ paliva, označovaný Gd-2+, který umožní udržení pětiletého cyklu při zkracování odstávek (prodlužování kampaní). V souvislostí s akcí „Využití projektových rezerv bloků EDU“ chystáme zavedení paliva Gd-2M, které nám dovolí udržení pětiletého cyklu při zvýšení výkonu našich reaktorů na 105%.

Pokud bychom se podívali do trochu vzdálenější budoucnosti, zjistili bychom, že se v hlavách dukovanských fyziků už nesměle objevují myšlenky na šestiletý palivový cyklus. To by znamenalo roční úsporu dalších desítek palivových kazet a dvojnásobné prodloužení celkové doby jejich pobytu v reaktoru v porovnání s projektovým cyklem. V tomto případě bychom ročně vyměňovali v každém reaktoru pouhou jednu šestinu paliva.

Peníze jsou až na prvním místě, a proto se ještě vraťme k úsporám vyjádřeným v korunách. Při porovnání s projektovým cyklem můžeme konstatovat, že jsme od zahájení provozu uspořili celkem už 6 miliard a 330 milionů korun. S úsporou počtu zavážených kazet jde samozřejmě ruku v ruce i snižování počtů kazet vyvážených. Díky tomu snižujeme i počty kontejnerů CASTOR potřebných pro skladování použitého paliva. Do současnosti činí tato úspora bezmála 540 milionů korun. Celkově tedy můžeme hovořit o snížení nákladů, které už atakuje hranici 7 miliard korun. Mohu ctěné čtenáře ujistit, že tuto hranici v tomto roce hravě překročíme.

Za tímto úspěchem je třeba vidět obrovský kus odvedené práce. Nelze v této souvislosti nevzpomenout velký podíl kolegů ze sekce palivový cyklus Centrály naší společnosti, kteří odpovídají za přední a zadní část palivového cyklu. Bez výborné spolupráce fyziků z Dukovan s pražskými kolegy by tak výrazných úspěchů palivového cyklu nebylo možné dosáhnout.

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku