Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2006

AP 1000 schválen americkým dozorem

Dne 30.12.2005 vydal jaderný dozor USA (NRC) zprávu, že schválil a certifikoval projekt nového jaderného bloku typu AP 1000 od firmy Westinghouse. Jedná se o pokročilý projekt kategorie III.+, který v sobě zahrnuje množství nových bezpečnostních prvků, jenž byly získány jednak novým řešením a jednak s využitím dosavadních provozních zkušeností reaktorů Westinghouse. Vydaný certifikát bude zahrnut do nových Vyhlášek NRC a bude platný po dobu 15 let. Vzhledem k tomu, že několik amerických společností se připravuje ke stavbě nového jaderného bloku v USA, tak tento certifikovaný projekt AP 1000 je možné uvádět v žádostech na povolení stavby jako referenční typ elektrárny.

Třetí jaderný blok v Pákistánu

Pakistán začal v závěru roku 2005 (28.12.2005) stavět již třetí jaderný blok v zemi JE Chasnupp-2 (typ PWR, 300 MW). Se stavbou jim pomáhá Čína, podobně jako tomu bylo v případě prvního bloku Chasnupp-1. Jedná se tedy o čínské tlakovodní reaktory, které staví Čínská národní jaderná společnost –CNNC (China National Nuclear Corporation). Zahájení výstavby byli přítomni ministerský předseda p.Azis, dále p. Parvez Butt, předseda Atomové energetické komise a čínští představitelé - prezident společnosti CNNC a předseda čínského Úřadu pro atomovou energii p. Sun Qin. První JE v Pakistánu JE Kanupp (PWR, 125 MW) byla spuštěna již v r. 1972.

Francie uvede do roku 2020 do provozu novou JE

Francouzský prezident Jacques Chirac vystoupil první týden v lednu 2006 s prohlášením, že Francie uvede do roku 2020 do provozu novou JE tzv. IV.generace. Toto rozhodnutí bude předáno Francouzské komisi pro atomovou energii (CEA), která zahájí přípravu prototypu tohoto reaktoru společně s francouzskými a zahraničními firmami, které budou mít na přípravě prototypu zájem. Prezident potvrdil snahu Francie si udržet vedoucí postavení v jaderné energetice v Evropě a připomenul výhody, které tento průmysl zemi přináší. Z tohoto důvodu byla loni v 10/2005 schválena výstavba nové demonstrační JE typu EPR ve Flamanville a dále prezident připomenul zahájení přípravy projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER v lokalitě Cadarache. Jak prezident řekl, tento krok bude znamenat „ochočení“ energie slunce koncem tohoto století. K jaderné energetice dále řekl, že nyní je nutné se ve Francii dohodnout na konečném úložišti vysokoaktivních radioaktivních odpadů, o kterém má být ukončena veřejná rozprava již koncem měsíce ledna 2006. Plán předpokládá, že parlament schválí konečné řešení do konce léta 2006. Co se týká veřejného mínění, tak prezident Chirac požádal vládu o vytvoření nezávislého úřadu, zodpovědného za řízení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a informací. Kromě toho se Francie chystá na příští Evropské radě přednést memorandum k energetické politice EU, ve které chce navrhnout ambiciózní řešení energetické otázky v Evropě.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku