Výběr zpráv ze sítě NucNet - 4. týden 2006

Příprava žádosti o licenci pro dvě nové JE v USA

Společnost Enercon Services Inc. obdržela kontrakt v hodnotě několika miliónů USD na přípravu standardní žádosti o Kombinovanou licenci pro výstavbu a provoz (COL) pro nové jaderné elektrárny v USA. Projekt bude vypracován sdružením několika dalších specializovaných firem, pro něž bude Enercon koordinátorem a vedoucím projektu. Jedna žádost bude vypracována pro reaktor typu Westinghouse AP 1000 v provedení dvou bloků v lokalitě Bellefonte (majitel společnost TVA) ve státu Alabama. A druhá žádost bude pro reaktor od firmy General Electric typu ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reaktor) pro JE Grand Gulf (společnost Entergy) ve státě Mississippi. Žádosti mají být předloženy NRC v říjnu 2007 (JE Bellefonte) a v únoru 2008 (JE Grand Gulf).

Euratom se angažuje v mezinárodním fóru pro výstavbu reaktorů IV. generace

Evropská komise dne 12. ledna schválila, že organizace EU Euratom se stane členem mezinárodního fóra pro výstavbu reaktorů IV. generace (GIF). Toto členství potvrdily vlády evropských zemí již v závěru roku 2005. Komisař EK pro Vědu a výzkum, p. Janez Potocnik bude podepisovat rámcovou dohodu o účasti EU na mezinárodním výzkumu a vývoji jaderně-energetických systémů IV. generace jménem Euratomu a Společného výzkumného centra (JRC).

Jaderné eklektrárny jsou nejspolehlivějšími zdroji v Německu

Jaderné elektrárny dodávají 24 hodin denně velkou část elektřiny v Německu. Dne 16. ledna vydal prezident Německého jaderného fóra p. Ralf Gueldner prohlášení orientované na pozitivní přínos jaderné energetiky, který přináší jak německé ekonomice, tak i domácnostem. Poukázal na praktické využívání tohoto ekologického, spolehlivého a ekonomického zdroje elektřiny, zejména v základním zatížení v síti a jako perfektní součásti energetického mixu. Příspěvek Dr. Gueldnera navazoval na znovu otevřenou debatu ohledně role jaderné energetiky v Německu a v budoucí energetice země. Ministerská předsedkyně Angela Merkelová připravuje k tomuto tématu na začátku roku 2006 národní Energetické plenární zasedání (přesné datum není zatím stanoveno). Jak je známo v Německu je tato otázka citlivá a očekává se rozsáhlá diskuse. Mnohé z argumentů oponentů jádra nejsou opodstatněné, říká Dr. Gueldner, neboť např. často diskutovaná otázka dostatku jaderného paliva nebo i jeho ceny pro renesanci jaderné energetiky nejsou ve skutečnosti problém, ale potřebují lepší komunikaci. Dle současných znalostí je uranu dostatek nejméně na příštích 200 let, nová ložiska budou zcela jistě nalezena a kromě toho máme množstvích dalších štěpitelných materiálů, které je možné použít v odvozených typech reaktorů. Navíc cena štěpitelných materiálů ovlivňuje cenu vlastního paliva a tím i cenu produktu – elektřiny velice málo, řádově několika procenty.

Veřejná diskuze o ukládání RaO ve Francii

V současné době končí období národní veřejné debaty na téma nakládání s radioaktivními odpady ve Francii. Z výsledků je patrné, že veřejnost si přeje, aby vysoce radioaktivní odpady byly ukládány v podpovrchových úložištích, které budou dobře inženýrsky propracované, aktivně monitorované a periodicky obnovované pokud bude potřeba. Dále si veřejnost přeje, aby nejméně ještě dalších 15 let (do r. 2020) byl prováděn výzkum před tím než se přijme konečné rozhodnutí o vybudování hlubokého (geologického) podzemního úložiště RaO. Toto úložiště má být potom trvalé, tedy řádově na stovky let.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku