Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2006

V Asii a Pacifiku nahradí čtvrtinu ropy jádro

Ve dnech 11.-12.ledna se konalo v Austrálii (Sydney) zasedání asijských zemí a USA a založení důležité aliance, která se nazývá „Asia-Pacific Partnership“. Jedná se o seskupení, které bude společně řešit ekonomické a politické otázky této části světa. V oblasti energetiky, životního prostředí a změn klimatu bylo dohodnuto rozvinout intensivní spolupráci mimo jiné i při rozvoji jaderné energetiky (fúze i štěpení), jako doplněk k závazkům z Kyota. Okamžitě začaly pracovat skupiny jako: čistější energie z fosilních zdrojů, obnovitelné zdroje, distribuovaná výroba a přenosové soustavy.V strategických závěrech partnerství se dohodlo snížit spotřebu ropy do r. 2050 o 23% a naopak zvýšit výrobu elektřiny z jádra o 25 %. Tato aliance zahrnuje Austrálii, Čínu, Indii, Jižní Koreu, Japonsko a USA jenž dohromady představují 54 % celkové světové ekonomické produkce, 45 % světové populace, 48 % světové spotřeby energie a 50 % emisí skleníkových plynů.

Odchod od jaderné energetiky by znamenal pro Evropu ekonomickou sebevraždu

Evropský komisař pro ekonomické záležitosti EU p. Joaquin Almunia tvrdí, že odchod od jaderné energetiky by znamenal pro Evropu ekonomickou sebevraždu. Pan Almunia prohlásil na setkání v Madridu dne 16. ledna 2006, organizovaném Europa Press pro španělskou vládu a politiky EU, že vezmeme-li v úvahu současnou závislost EU na dovozu energetických zdrojů, tak odchod od jaderné energetiky by znamenal pro Evropu ekonomickou sebevraždu. Kromě toho při současné snaze snížit emise skleníkových plynů a orientovat se na energetické zdroje jiné než ty které spalují fosilní paliva je velice obtížné zajistit současně bezpečnost dodávek energií a potřebný stupeň nezávislosti. Současná krize mezi Ruskem a Ukrajinou v dodávkách zemního plynu to jen potvrzuje. Proto v této souvislosti vyzval členské země, zejména ty, které plánují odchod od jaderné energetiky, aby znovu zodpovědně posoudily a přehodnotily tuto problematiku.

Přepracovávání paliva v Japonsku

Všechny japonské energetické společnosti provozující jaderné elektrárny se rozhodly začít v budoucnu používat plutonium jako součást jaderného paliva typu MOX. Oznámila to Federace elektrárenských společností (FEPC) nyní v době, kdy nová společnost JNFL (Japan Nuclear Fuel Ltd) začíná s testováním přepracovatelského závodu na použité palivo v Rokkasho. V příštích dvou letech 2006 a 2007 má vyprodukovat 1,6 tun plutonia a toto bude použito na výrobu MOX paliva, jehož masivní průmyslová výroba má začít také v Rokkasho od r. 2012. Federace FEPC přijala koncepční program na využívání MOX paliva v 16-18 japonských jaderných elektrárnách, jenž má být implementován do roku 2010. Do doby, než budou Japonci soběstační plánují nakupovat MOX palivo v zahraničí, ale s dodávkou vlastního plutonia. K termínu října 2005 již vyexpedovali 25,6 tun plutonia pro výrobu MOX paliva ve Velké Británii a Francii.

54% Britů by souhlasilo se stavbou nových jaderných elektráren

Poslední průzkumy veřejného mínění ve Velké Británii ukazují na to, že 54% Britů by vyjádřilo svůj souhlas se stavbou nových jaderných elektráren, pokud by to pomohlo řešit problémy změny klimatu. Tento průzkum byl prováděn společně Centrem pro rizika ŽP a Univerzitou Východní Anglie. Další výsledky ukazují, že 48% lidí souhlasí s tím, že Anglie potřebuje JE, protože obnovitelné zdroje nemohou pokrýt současné potřeby elektřiny. Nicméně velké procento lidí (78%) si myslí, že podpora obnovitelných zdrojů a současně snížení spotřeby energie pomocí změn životního stylu a zvýšení efektivity jejího používání by bylo lepší variantou, než rozšířené využívání jaderné energetiky. 63% dotázaných věří, že V.B. potřebuje energetický mix, včetně jádra a obnovitelných zdrojů. Do výzkumu bylo zapojeno 1491 lidí nad 15 let a byl proveden v období mezi 1.říjnem a 6.listopadem 2005.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku