Cena České nukleární společnosti

1. Účel

Česká nukleární společnost vyhlašuje soutěž o nejlepší středoškolskou studentskou práci/e za účelem prezentace mírového využívání jaderné energie.
Soutěž bude realizována v rámci stávající soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Sekce

01. matematika a matematická informatika
02. fyzika
03. chemie
04. biologie
05. geologie, geografie
06. zdravotnictví
07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
08. ochrana a tvorba životního prostředí
09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10. elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika
11. stavebnictví, architektura a design interiérů
12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. ekonomika a řízení
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. historie
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

3. Hodnocení prací

Soutěžní práce vybírá Ústřední porota SOČ za účasti prezidenta České nukleární společnosti na základě návrhu odborných hodnotících porot celostátní přehlídky a stanovuje pořadí tří nejlepších prací zabývajících se mírovým využíváním jaderné energie. V případě, že na celostátní přehlídce není dostatečný počet prací tohoto zaměření, může být Cena České nukleární společnosti udělena i pracím zabývajícím se jinou tematikou.

4. Odměny

Soutěž je dotována finančními odměnami ve výši 2 500 Kč za první místo, 1 500 Kč za druhé místo, 1 000 Kč za třetí místo.
Podle zvážení Ústřední poroty SOČ mohou být částky rozděleny mezi větší počet vyhodnocených, případně nemusí být všechny ceny uděleny. Všichni ocenění účastníci soutěže obdrží diplomy presidenta České nukleární společnosti.
Ceny předá na slavnostním vyhlášení výsledků celostátní přehlídky SOČ prezident České nukleární společnosti.

5. Ostatní

Česká nukleární společnost nabízí studentům pomoc specialistů při řešení jejich úkolů v těchto oblastech:

Daneš Burket   JE Dukovany   palivový cyklus JE, reaktorová fyzika   Danes.Burket@cez.cz
Václav Hanus   JE Temelín   chemie   Vaclav.Hanus@cez.cz
Zdenka Pávková   JE Temelín   radiochemie   Zdenka.Pavkova@cez.cz
Bohdan Zronek   JE Temelín   provoz JE   Bohdan.Zronek@cez.cz
Jiří Tyc   JE Temelín   provoz JE   Jiri.Tyc@cez.cz


S případnými dotazy se obracejte na Zdenku Pávkovou, e-mail:
Zdenka.Pavkova@cez.cz

Zdroj: ČNS

zpět na úvodní stránku