Problém má Hnutí Duha

Potřebujeme každou kilowatthodinu elektrické energie, a je jedno, zda pochází z uhlí, uranu nebo obnovitelného zdroje. Všechny mají dnes a ještě dlouho budou mít místo v energetickém mixu.

Tuto myšlenku sdělujeme také mladým českým i rakouským školákům při besedách, které běží už šestým rokem. Doposud jsme s touto naší vizí, jak asi bude vypadat budoucnost energetiky naší i světové, seznámili přes 75 tisíc chlapců a děvčat ve věku od čtrnácti do devatenácti let při více než dvou tisících besedách. Dalších 1345 rakouských středoškoláků se s našimi argumenty seznámilo při 25 debatách.

S Hnutím Duha se překvapivě shodujeme, že potřebujeme a budeme potřebovat každou kilowatthodinu. Jen marně přemýšlím, proč jedna, totiž tzv. obnovitelná, je dobrá, kdežto jiné jsou fuj. „Větrné elektrárny pomohou podstatně snížit exhalace i těžbu uhlí a uranu, a proto zaslouží podporu,“ citovaly HN (13. 2. 2006) Petra Holuba z tohoto hnutí, který jinými slovy říká totéž. Jako člověk, který musí naprosto přesně pracovat s přesnými daty, nerozumím výrazu „podstatně“. Možná chtěl říci „poněkud“ nebo „mírně“, a ještě přesnější by bylo, kdyby ho úplně vypustil.

Takto se ocitá na tenkém ledě a dostává sebe i celé hnutí do problému, který realisté nemají. Ozřejmím ho na příkladu ze života.

Odborníci odhadují, že v Krušných horách lze postavit až 288 větrných turbín o jednotkovém výkonu dva megawatty, Celý ten les (dovede si ho vůbec někdo představit?) by měl výkon 576 megawattů, jen o něco větší než jeden dukovanský blok. A protože větrníky i v této jedné z nejlepších českých lokalit běží v ročním průměru jen každou šestou hodinu, „ušetříme“ za rok čtvrtinu jednoho dukovanského bloku.

Může se tedy díky větrníkům snížit těžba? Nepochybně ano a díky za to. Pravda, jen minimálně, o dvě až tři procenta. V našem příkladě to znamená nevytěžit a nespálit 700 tisíc tun uhlí a neskrýt dva milióny kubíků zeminy nebo „nespálit“ 10 tun obohaceného uranu, tedy nedobýt 70 tun přírodního kovu, který je obsažen podle vydatnosti ložiska v 35 tisících až 300 tisících tun horniny.

Považuje však Hnutí Duha za skutečně podstatnou úsporu sotva tří (v celém Česku odhadem pěti) procent uhelné nebo uranové těžby zásluhou větrníků? A spočítalo třeba, kolik jenom železné rudy, uhlí a dalších surovin se bude muset navíc vytěžit na výrobu oněch stovek větrníků, které prý „pomohou podstatně snížit exhalace i těžbu“?

Daneš Burket

zpět na úvodní stránku