Výběr zpráv ze sítě NucNet - 7. týden 2006

Toshiba se stane většinovým vlastníkem WEC

Japonská společnost Toshiba oznámila dne 6.02.2006, že podepsala konečnou dohodu s BNFL o koupi americké společnosti Westinghouse Electric Company za částku 5,4 miliard USD. Toshiba bude vlastnit rozhodující balík akcií (více než 51 %) vedle několika menších akcionářů. Tato akvizice podstatně rozšíří podnikání firmy Toshiba v jaderné energetice, která se tímto stává globálním dodavatelem dvou základních typů reaktorů - varných BWR a tlakovodních PWR. Společnost Toshiba očekává, že do roku 2020 světový trh v jaderné energetice naroste o 50% v porovnání s dnešním stavem a společnost se tak stane světovým leaderem v jaderných technologiích.

Globální jaderně-energetické partnerství

Spojené státy rozšiřují svoji jaderně energetickou strategii. Po diskusi s Ruskem, Velkou Británií, Francií, Japonskem a Čínou vláda USA vyhlásila tzv. „Globální jaderně-energetické partnerství“ (GNEP). Na základě dohodnutého GNEP budou výše uvedené země spolupracovat a vzájemně si předávat informace z pokročilých jaderných technologií s cílem vyvinout jaderně-energetický palivový systém, odolný proti zneužití, na bázi recyklačních technologií a který bude produkovat více energie a méně odpadů. K tomu navíc vytvoří systém „pronájmu jaderného paliva“ zejména těm zemím, které se oficiálně zaváží, že nebudou jaderné palivo obohacovat ani přepracovávat, ale využijí toto palivo jen na čistou a bezpečnou výrobu elektřiny ekonomicky výhodným způsobem. Po použití v energetických reaktorech se jaderné palivo vrátí zpět do země výrobce, kde se dále podrobí přepracování a recyklovaný jaderný materiál se znovu využije pro další výrobu energie. Tato nová strategie vychází ze snahy USA snížit závislost země na dovážených fosilních palivech a na očekávaném rozvoji jaderné energetiky, který počítá se stavbou reaktorů nové generace. Iniciativa počítá i se spoluprací na vývoji malých jaderných reaktorů pro rozvojové země. Dva zcela nové aspekty této strategie jsou, že při přepracování se budou separovat všechny využitelné transurany pohromadě (tedy ne Pu zvlášť) v tzv. procesu UREX+ a pro jejich sekundární spalování a výrobu elektřiny se využijí rychlé reaktory ABR (Advanced Burner Reactors).
Získávání průmyslových zkušeností s touto technologií se předpokládá po výstavbě demonstrační JE do r. 2011-2014. Druhá fáze již standardní obdobné JE se plánuje do r. 2023.

Jaderné plány ENELu na Slovensku

Slovenská vláda schválila dlouhodobou energetickou strategii, která zahrnuje také investiční plány italské společnosti ENEL ve výši 1,88 miliard EUR na výstavbu dvou jaderných bloků Mochovce 3 a 4 do roků 2011-2012. Energetická strategie také počítá s obnovou bloků 1 a 2 JE Mochovce s předpokládaným nárůstem výkonu 62 MWe a 2 bloků J.Bohunice- V2 s nárůstem výkonu o 120 MWe.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku