Výběr zpráv ze sítě NucNet - 8. týden 2006

Mezinárodní centra globálního jaderně-energetického partnerství

V návaznosti na minulý týden američany vyhlášené Globální jaderně-energetické partnerství si šéf ruského Rosatomu pospíšil se zprávou, že Rusko je připraveno vybudovat na svém území 4 mezinárodní centra, které budou poskytovat služby v jaderném palivovém cyklu. První by zajišťovalo obohacování uranu (celkově se plánují 4 podobná světová centra), druhé by zajišťovalo přepracování a ukládání použitého JP, třetí bude zaměřeno na školení a certifikaci pracovníků v této oblasti (zejména pro jaderné rozvojové země). V této souvislosti vyslovil požadavek na harmonizované mezinárodní standardy a stejné bezpečnostní režimy „safeguards“. Čtvrté mezinárodní centrum se má zabývat vědou a výzkumem, aby integrovalo nové vědecké poznatky do praxe.

Holandsko nevylučuje možnost výstavby nové JE

Holandsko obrací svůj negativní postoj a nevylučuje stavbu nové jaderné elektrárny. Státní sekretář pro životní prostředí p. Pieter van Geel vydal minulý týden prohlášení, že vzhledem ke stále vzrůstajícím obavám týkajících se změn klimatu je nezbytné udržovat cestu k novému jaderně-energetickému zdroji otevřenou. Říká, že jaderná energetika je velice významný způsob jak dosáhnout snižování emisí skleníkových plynů společně s úsporami energie a trvale udržitelným rozvojem energetických zdrojů. Vzhledem k tomu, že Holandsko musí v nejbližších letech vyměnit minimálně tři starší uhelné elektrárny, nabízí se varianty čistá uhelná elektrárna nebo jaderná. Co se týče jádra, tak se budou posuzovat tři varianty: - stávající JE Bossele - industriální zóna u Rotterdamu nebo - Eemshaven v severní části země poblíž německých hranic. Stávající jediná JE Borssele (PWR, 450 MW) dostala v lednu 2006 státní povolení provozovat o 20 let déle, tj. až do r. 2033.

Konference jaderných komunikátorů PIME

Ve Vídni proběhla ve dnech 13.-16.02.2006 mezinárodní konference jaderných komunikátorů PIME, organizovaná ENS za účasti MAAE, Foratom a NEA. Na této konferenci zaznělo mnoho zajímavých prezentací a témat. Jednou z těch, kteří zaujali byla i pí. Fatih Birol, šéfová ekonomické divize Mezinárodní energetické agentury (IEA). „Jaderná energetika může hrát klíčovou úlohu v řešení tří základních energetických problémů světa“, řekla. „Jsou to zabezpečení dostatku energetických zdrojů, emise skleníkových plynů a energie, která bude k dispozici i pro chudé“. Paní Birol poukazovala na to, že k tomu je nutné urgentní politické rozhodnutí, které zajistí, že se budou řešit stále narůstající energetické problémy. Pokud k němu nedojde v brzké době, tak hrozí seriózní vážná rizika nedostatku energetických zdrojů a vážné poškození životního prostředí. Co se týká jádra, tak připomenula, že vzhledem k dlouhodobé přípravě a trvání stavby jaderných zdrojů, tak toto rozhodnutí je nutné již nyní. Jinak je možné i v těch nejkonzervativnějších scénářích do roku 2030 očekávat dramaticky nárůst cen ropy a plynu, i vzhledem k tomu, že převážně pocházejí ze středního Východu a ze zemí s nestabilními ekonomikami. Nemluvě o nárůstu CO2 až o 50% do r. 2030, převážně z rozvojových zemí. To že dnes 1,6 miliardy lidí nemá vůbec přístup k elektřině je další alarmující ukazatel, který bude hrát roli v příštích 25 letech.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku