Indie dohodla s Francií spolupráci na rozvoji jaderné energetiky

Francouzský prezident Jacques Chirac na pracovní návštěvě Indie podepsal s předsedou indické vlády Manmohanem Singhem souhlas o budoucí spolupráci obou zemí. Společným cílem je nejen podpora obchodních vztahů, ale také rozvoje jaderné energie a jaderného výzkumu včetně výstavby nových jaderných elektráren na indickém území.

„Pokud je Indie na šestém místě v celosvětovém žebříčku zemí s největší energetickou spotřebou, která neustále narůstá, ..., pak nemůže čelit současným problémům bez zvýšení podílu jaderné energie“, vysvětlil Chirac indický zájem o jádro. Obě země se zavázaly ke vzájemné pomoci v několika oblastech jaderné energetiky, jako jsou výzkum a různé možnosti aplikací jaderné energie v zemědělství, lékařství a průmyslu, nakládaní s jaderným odpadem, vytváření programů radiační ochrany obyvatelstva či v neposlední řadě také zvýšení informovanosti veřejnosti o výhodách a mírovém využití jaderné energie.

Zahájení spolupráce teď stojí v cestě jediná podmínka: Indie musí získat podporu 44 členů Skupiny jaderných dodavatelů (NSG), která kontroluje trh s jadernou energií. Podle pravidel NSG totiž země sdílející jaderné technologie musí poskytnout záruky, že poskytnuté informace nebudou zneužity k výrobě jaderných zbraní. Prvním úspěšným krokem v jednání s NSG je souhlasné vyjádření premiéra Singha, aby Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) vykonávala bezpečnostní dohled nad indickými jadernými zařízeními. Významnou roli jistě hraje podpora samotné Francie, jedné ze zemí s největším objemem výroby jaderné energie na světě. Dokládá to výrok francouzského prezidenta: „Naprosto chápeme energetické problémy, které musí indická vláda řešit. Jestliže nepodpoříme snahu Indie vyrábět více elektřiny právě z jádra, pak dovolíme, aby zde vyrostlo více komínů produkujících skleníkové plyny“.

Optimisticky se podle diplomatů vyvíjí klíčové jednání mezi Indií a USA o poskytnutí jaderných technologií. Očekává se, že by konečné rozhodnutí mohlo padnout již příští měsíc, kdy na pracovní návštěvu do Dillí přiletí americký prezident George Bush.“ V poslední době Bush vystupuje jako velký stoupenec jádra. „Budeme také hovořit o indickém civilním jaderném programu,“ vyjádřil se Bush k předmětu setkání s premiérem Indie.

Spotřeba energie v Indii se rapidně zvýšila – od roku 1990 do roku 2002 téměř dvojnásobně. Potvrzuje se, že tento trend bude nadále pokračovat. Elektřina vyrobená z jádra pokrývá okolo 3 % z celkového objemu. Více jak polovinu pak zastupuje elektřina pocházející z fosilních paliv, jejichž zásoby jsou však omezené. Problém se zdroji energie chce Indie vyřešit větším důrazem na jadernou energii. Do roku 2050 se předpokládá, že elektřina z jádra bude zastupovat až 25 %. Podle Světové asociace pro jadernou energii (WNA) je v Indii v provozu 15 malých jaderných reaktorů s celkovou kapacitou okolo 3.000 MWe. Indická jaderná energetika by měla do roku 2020 disponovat kapacitou 20.000 MWe, čehož chce dosáhnout vybudováním až 24 jaderných zařízení.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku