Výběr zpráv ze sítě NucNet - 9. týden 2006

Spolupráce Francie a Indie při rozvoji jaderné energetiky

Francie a Indie připravují rozsáhlou bilaterální dohodu o spolupráci při rozvoji jaderné energetiky, jenž má zahrnovat projekty nových JE v Indii a projekty nakládání s použitým JP a RaO. Toto prohlášení učinil francouzský prezident Jacques Chirac u příležitosti jeho návštěvy v Indii, v New Delhi a jednání s ministerským předsedou M. Singhem. Dále k tomu dodal, že připravovaná dohoda těchto dvou zemí je výrazem aktivního přístupu k řešení globálních problémů, zejména problému energetiky a omezení vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Indie nutně potřebuje čisté energetické zdroje, jejichž nedostatek neúměrně omezuje rozvoj ekonomického potenciálu země. Jaderná energetika to pomůže zajistit bez negativních vlivů a vypouštění skleníkových plynů do ovzduší.

Dva nové 1000 MW bloky v Číně

Čínská energetická společnost CNNC (China National Nuclear Corp) oznámila že 15.02.2006 podepsala dohodu, že v jižní provincii Fujian postaví novou JE Huian s dvěma jadernými bloky 1000 MWe.

Plovoucí elektrárny v Rusku

Energetická společnost Rosenergoatom založila svou pobočku, jenž má za úkol výstavbu série plovoucích jaderných elektráren. První z nich bude postavena v námořní základně SevMash v Severodvinsku v Archangelském regionu. Projekt uvažuje s výkonem těchto plovoucích elektráren v rozmezí 70 – 600 MWe, dle požadované kapacity, a s výstavbou se začne již tohoto roku 2006. Plovoucí elektrárny byly vyprojektovány institutem OKBM v Nižnym Novgorodu pod vedením generálního konstruktéra Vědecko-výzkumného pracoviště na vývoj atomových ledoborců v St.Petersburgu. Na projektu se také podílel Kurčatův institut fyziky a energetického inženýrství a závod na výrobu turbín Kaluga. Podle OKBM první pilotní plovoucí jaderná elektrárna bude postavena na 140 m dlouhém a 30 m širokém plavidle v docích, které bude do místa určení dotaženo. Palivová vsázka reaktoru vydrží na 10-15 let a celková životnost elektrárny se plánuje na zhruba 40-50 roků. Výkon bude dostatečný na zásobování elektřinou města s 500 000 obyvateli.

Licence pro soukromé úložiště použitého paliva

Americký jaderný dozor NRC vydal licenci společnosti "Privátní uskladnění jaderného paliva" (PFS), která bude provozovat nadzemní dočasné úložiště použitého paliva z jaderných elektráren. Tento závod se bude stavět v indiánské rezervaci Skull Valley Goshute Indian Reservation ve státě Utah. Toto místo se nalézá cca 80 km jihozápadně od města Salt Lake City. Mělo by být v provozu do té doby, než bude definitivně zprovozněno národní trvalé úložiště v Yucca Mountain v Nevadě. PFS je konsorcium, které založily společnosti, provozující jaderné elektrárny v USA. Na lokalitě má být uskladněno až 44 000 t použitého jaderného paliva z civilních JE a má být uloženo v ocelových válcových kontejnerech. Vydaná licence má platnost 20 roků a v současné době se vyřizují náležitá stavební povolení.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku