Černobyl a politika

V životě bývají chvíle, které si rádi připomeneme a oslavíme. Některé události byly nepříjemné, ale zapomenout bychom na ně neměli. Od události kterou mám na mysli letos v dubnu uplyne 20 let. Stala se v bývalém Sovětském svazu, na zařízení které mělo i vojenské využití.

To k čemu došlo na elektrárně v Černobylu se snad ani nedá nazvat havárií, ale diletantskou nehodou. Obsluha prováděla experiment, který byl nepřipravený a nedostatečně zajištěný. Nechci rozsah v žádném případě zlehčovat, ale čísla o statisících mrtvých, nemocných leukémií či rakovinou nejsou pravdivé.

Ještě nikdy v historii nebyla žádná průmyslová havárie tak zneužita, jako právě tato.

K této nešťastné události by se proto měli vyjádřit představitelé, kteří jsou nejen zodpovědní, ale také problematice rozumí. Vidí ji v širších souvislostech se všemi příčinami, průběhem a důsledky. Sdělovací prostředky by měli dát těmto lidem příležitost.
Nejen zodpovědní žurnalisté ale i jaderní fyzikové, energetici či lékaři by si neměli nechat toto téma odcizit aktivisty, pro které je komentování odstávek a vynášení „Urany“ posledním zdrojem obživy. Neměli bychom dopustit, aby se tématu zneužilo k pětiprocentnímu přehoupnutí nebo povolebnímu boji o posty, aby se jej zhostil senzachtivý bulvár.

Co se tedy v dubnu 1986 stalo. Obecně řečeno, došlo k neřízenému uvolnění energie nebo můžeme konstatovat - energie se vymkla kontrole - byla člověkem špatně řízena. Byl to veliký průšvih, ostatně vždy když se energie vymkne kontrole je to průšvih. Ať se jedná o energii letícího, špatně řízeného letadla, rozjetého super-expresu či nekontrolovaný požár. Někdy ani není v lidských silách veškerou energii kontrolovat, například při pohybu zemských ker, povodních atd.

Nejde však pouze o to tuto událost vysvětlit a postavit se k ní čelem. Toto jednání by mohlo a mělo být inspirující i pro naše upřímné, zodpovědné politiky, soudce, funkcionáře na všech stupních. Mohli a měli bychom od nich žádat vysvětlení či postoj. Oni by si pak před nás stoupli a prohlásili: tehdy jsme byli v takové situaci, přijali jsem takové rozhodnutí. Mělo takové důsledky. Zodpovědnost za to nese ten. Přijali jsme taková opatření, aby se situace neopakovala.

Vždyť takový nekontrolovaný a nestoudný politik, když se vymkne kontrole, to je potom neštěstí, na to bychom také neměli zapomenout.

Vladimír Zouzalík

zpět na úvodní stránku