Větrní lobbisté se utkají o anticenu Ropák a Zelená perla

Děti Země Brno vyhlásily čtrnáctý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku, spočívající v prosazování nějakého škodlivého záměru nebo v hlavním podílu na realizaci nějaké antiekologické stavby. Zároveň vyhlásily čtrnáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Jejím cílem je upozornit na výroky, které bagatelizují ochranu životního prostředí a přírody.

Do obou soutěží jsem včera nominoval:

Ropák 2006: Petr Pávek, Jindřichovice pod Smrkem 45, PSČ 463 66

Důvod navržení: Petr Pávek je předsedou České společnosti pro větrnou energii a spolumajitelem firmy Resec. Oba tyto subjekty se podílející na lobbingu za větrné elektráreny a na jejich výstavbě.

Větrné elektrárny jsou silně neekologickým zdrojem, což vyplývá už z faktu, že energie z nich získaná musí být masívně dotována. Česká republika už dnes kolem 30 % energie vyváží. Prosazování výstavby zbytečných větrných elektráren tedy podporuje další vývoz domácího životního prostředí.

Ještě závažnější je, že větrné elektrárny ničí krajinný ráz, zabíjejí ptáky, obtěžují své okolí hlukem a mění nejcennější přírodní partie České republiky v průmyslové zóny. Ze všech těchto důvodů je odmítá řada občanských ekologických sdružení.

Jako starosta Jindřichovic pod Smrkem navíc Petr Pávek prosadil výstavbu dvou větrných elektráren v katastru obce. Podle sdělení odboru životního prostředí Libereckého kraje měla obec ze zákona povinnost nechat vypracovat studii o jejich vlivu na životní prostředí (EIA). Petr Pávek studii zpracovat nenechal, čímž dal špatný příklad dalším nezodpovědným podnikatelům v oboru větrné energetiky.

Je s podivem, že člověk porušující legislativu na ochranu životního prostředí je zároveň krajským volebním lídrem Strany zelených.

Zelená perla 2006: Hnutí Duha a sdružení Calla, autoři loni vydané propagační brožurky Větrné elektrárny: mýty a fakta.

Mimo jiné obsahuje následující výroky bagatelizující ochranu životního prostředí (krajinného rázu):

1. "Větrné elektrárny nesporně tvoří nové dominanty v krajině. Že jsou vidět, ještě ale neznamená, že pohled do krajiny hyzdí."

2. "Větrná elektrárna je často hodnocena jako moderní prvek, který krajinu oživuje."

Ivan Brezina

zpět na úvodní stránku