Utopené nebe

Průvod postav v kanárkově žlutých kombinézách stoupá po schůdcích na vrchol nízké pyramidy, které tu všichni říkají postament. Je 22. března a my jsme v útrobách Jaderné elektrárny Dukovany.

V pyramidě zvané postament se nám odkrývá pohled na trojici nádrží, bazén výměny, bazén skladování a univerzální hnízdo, které jsou zaplněné křišťálově čistou vodou. Nad hladinou pojíždí široce rozkročený žlutý pavouk, zavážecí stroj, který hluboko pod hladinou provádí výměnu použitých palivových kazet za čerstvé. Když pohlédneme do vody pod pavoukem překvapí nás matná modř hlubin, jakoby se tam dole vlnilo utopené nebe. Alexandr Makki ze zavážecího stroje vysvětluje, že se jedná o Čerenkovovo záření. Pochází od ve vodě zabrzděných energetických částic. Přes několikametrovou vrstvu vody se k nám tak radiace nedostává, jenom toto modré Čerenkovovo světlo.

Výjimečný den odstartovala tisková konference, která se uskutečnila v prostorách moderního Informačního centra. Médiím a odborné veřejnosti se zde představila ruská korporace TVEL, která je dlouholetým výrobcem a dodavatelem jaderného paliva. „Naše spolupráce s Jadernou elektrárnou Dukovany začala při podepisování kontraktu na takzvané profilované palivo v roce 1985, od té doby naše spolupráce pokračuje“ říká specialista na jaderné palivo pro reaktory VVER 440 TVEL Jurij Kukuškin.

„Spolupráce s TVEL probíhá na špičkové úrovni. S jejími výrobky jsme nadmíru spokojeni. Za celou dobu spolupráce jsme se setkali pouze s jedním netěsným palivovým proutkem z milionu ostatních, které byly dodány v sedmi tisíci souborech. Je to solidní a korektní partner. Myslím si, že spolupráce s ním bude pokračovat i nadále“ sdělil zástupce ředitele EDU Jaroslav Vlček.

Díky zajímavé prezentaci a poutavému výkladu ze strany odborníků se mohli všichni návštěvníci ponořit do tajů výroby jaderné energie. Hlavním tématem konference byla možnost prodloužení životnosti a využití paliva. Nejprve používala elektrárna palivo, které se vyměňovalo po třech letech, postupně se ale cyklus výměny prodloužil na pět let. Snahou jaderných fyziků je prodloužit jeho životnost ještě o další rok a zajistit i růst výkonu reaktorů na 105 procent. „Víceleté palivo umožňuje dostat z jedné jaderné palivové kazety více energie, než tomu bylo dříve a je proto ekonomicky výhodnější“ vysvětluje Kukuškin.

I když dotazů bylo díky poutavému výkladu mnoho museli organizátoři tiskovou konferenci po hodině ukončit. Následovala totiž ještě zajímavější část přichystaného programu. Návštěva samého srdce elektrárny, rozmontovaného reaktoru. Skupinka rozdělena na dámskou a pánskou část musela před vstupem do tzv. kontrolovaného pásma 3. bloku projít celou řadu bezpečnostních opatření. Nutné přípravy poté vystřídala tolik očekávaná prohlídka reaktorového sálu. Na vlastní oči všichni viděli jak pracuje zavážecí stroj a jak se pod vodou v reaktoru vyměňují palivové kazety. Nechyběla ani prohlídka skladu čerstvého jaderného paliva. Při výstupu z kontrolovaného pásma musel každý návštěvník ještě několikrát projít speciálními zařízeními, které vyloučily i náhodnou kontaminaci radioaktivitou.

Program, který na žádost dodavatele jaderného paliva ruské firmy TVEL na 3. výrobním bloku připravila Jaderná elektrárna Dukovany, všechny návštěvníky nadchnul. Kromě celé řady zajímavých informací z oblasti jaderné fyziky si odnesli zážitek na celý život. Měli totiž možnost se podívat do prostor, které nejsou veřejnosti běžně přístupné.

Petr Spilka

zpět na úvodní stránku