Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2006

JE - záruka environmentálně udržitelné energetické politiky

Ministři energetiky skupiny zemí G8 se setkali na přípravné schůzce Summitu G8 (07/2006)v Moskvě a vydali společné prohlášení ve kterém se říká, že fosilní paliva zůstanou základní složkou světové energetiky ještě nejméně v první polovině 21.století, nehledě na veškeré alternativní zdroje. V tomto období svět zažije významné zvýšení spotřeby energie, takže bude velice důležité diversifikovat všechny dostupné zdroje, včetně jaderných. Jedině tak bude možno zajistit bezpečnost dodávek energií a pokrýt požadovanou spotřebu. Pro některé země je využívání bezpečné jaderné energetiky jedinou zárukou dlouhodobé environmentálně udržitelné energetické politiky.

Jádro a Evropský parlament

Evropský parlament se zabýval v posledních týdnech několika tématy, týkajícími se energetiky. Dne 15.března při volbě ekonomické strategie odmítl některé protijaderné iniciativy a přijal prohlášení, že EU by si měla udržet svou světově uznávanou úroveň expertních znalostí v oblasti jaderné energetiky, která jako taková může účinně ovlivnit vzrůstající energetickou závislost a negativní změny klimatu. EP zdůraznil roli, jakou hraje jádro při zajištění bezpečnosti dodávek energií a pomáhá se vyhnout přibližně 312 miliónům tun výpustí CO2 do ovzduší ročně. O týden později při schvalování rezoluce o bezpečnosti energetických dodávek byly podobně odmítnuty námitky některých MEP a byla podpořena úloha jádra při zajišťování dodávek elektřiny a úspoře výpustí skleníkových plynů do ovzduší. “Energetická bezpečnost musí být chápána jako základní součást globálního bezpečnostního konceptu a má stále zvyšující se vliv na celkovou bezpečnost EU.“

Světový rekord v délce nepřetržitého provozu LWR

JE LaSalle-1 (BWR, 1137 MWe),společnosti Exelon, docílila světového rekordu v délce nepřetržité provozní kampaně lehkovodního reaktoru - 739 dní. 20. února byl reaktorový blok odstaven pro pravidelnou výměnu paliva a údržbu. Předešlý rekord držela JE Peach Bottom-3 v délce 707 dní, 17 hod a 14 minut.

Zvýšení výkonu JE Forsmark

Firma Westinghouse obdržela zakázku v hodnotě 30 mil.USD od JE Forsmark Kraftgrupp AB na dodávku nových vnitro-reaktorových komponentů a částí aktivní zóny reaktoru, které umožní JE zvýšit výkon všech tří reaktorů. Projekt má trvat cca pět let a zvýší výkon elektrárny o 3,3 miliard kWh ročně. Jednotlivé bloky JE Forsmark mají mít potom výkon – 1.a 2.blok 1130 MWe a 3.blok 1360 MWe, celkové zvýšení o 410 MWe. Instalace nových komponentů má začít v r.2008.

Hlubinné úložiště ve Švýcarsku

Federální úřad pro energetiku zveřejnil třístupňový postup, který bude uplatněn při hledání hlubinného geologického úložiště pro radioaktivní odpady ve Švýcarsku, jak to požaduje národní energetická legislativa. Pět švýcarských jaderných bloků produkuje cca 5000 t použitého jaderného paliva ročně. Plánech se hovoří o tom, že Nagra (státní organizace pro nakládání s RaO) má nejprve vybrat několik potenciálních geologicky vhodných míst pro takové úložiště, dále prozkoumat vhodnost povrchové infrastruktury a provést studii sociálně-ekonomického vlivu na okolí lokality. Švýcarsko plánuje postavit dvě úložiště: jedno na vysoce radioaktivní odpady, použité palivo a dlouho-žijící středně Ra odpady a druhé pro nízko a středně Ra odpady. Konečné rozhodnutí musí být schváleno parlamentem a národním referendem.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku