Výběr zpráv ze sítě NucNet - 15. týden 2006

Spolupráce NRC a SNRCU

Americký jaderný dozor NRC podepsal bilaterální dohodu o spolupráci a o vzájemné výměně technických informací s jaderným dozorem Ukrajiny SNRCU. Na základě této dohody má probíhat předávání technických zpráv souvisejících s licenčním řízením JZ, informací o výzkumu v oblasti jaderné bezpečnosti reaktorů, údajů a zpráv o událostech, využívání provozních zkušeností, včetně poruch a odstávek zařízení. Dále se tato dohoda týká výměny informací v oblasti havarijního plánování a odezvy na havarijní situace. NRC poskytuje SNRCU určitou technickou pomoc již od r. 1993 prostřednictvím Agency for International Development.

Nová jaderná elektrárna v Litvě

Šéfové tří největších energetických společností pobaltských zemí Litvy (Lietuvos Energija), Estonska (Eesti Energia) a Lotyšska (Latvenergo) se dohodli 30.03.2006 na vypracování studie pro výstavbu nové jaderné elektrárny v Litvě. Tato studie má být dokončena do konce r. 2006. Byly založeny čtyři odborné týmy, které mají zpracovat problematiku v oblastech technologie a ŽP, financování, právní a oblast distribuce energie. Dílčí zprávu budou posuzovat GŘ všech tří společností nejpozději do 1. října 2006.

Prototyp jaderného reaktoru 4. generace ve Francii

Francouzský parlament se připravuje ještě v tomto měsíci (04/2006) na schvalování zákona o Nakládání s radioaktivními materiály a odpady. Formálně se zde deklaruje hlubinné geologické úložiště, jenž je preferované řešení pro vysokoaktivní odpady a radioaktivní odpady s dlouhým poločasem rozpadu. Je stanovený cílový termín rok 2015 pro zahájení licencování tohoto úložiště a rok 2025 pro jeho uvedení do provozu. Zákon také potvrzuje strategii přepracování jaderného paliva s využitím recyklovaného plutonia v palivu MOX s cílem snížit množství a toxicitu konečných RaO. Dále se zde hovoří o výstavbě prototypu jaderného reaktoru 4. generace do roku 2020 s očekáváním ověření transmutací dlouho žijících aktinidů. Co se týká nákladů na dlouhodobé úložiště, tak ty se odhadují na částku kolem 15 miliard EUR (40 % výstavba, 40 % provoz a 20 % daně a pojištění). Fondy a účty pro nakládání s RaO a vyřazování JE mají být oddělené a přednostně ve vlastnictví producentů těchto odpadů než externí.

První jaderná elektrárna ve Vietnamu

Jižní Korea projevila zájem o účast v tendru na výstavbu první jaderné elektrárny ve Vietnamu. Představitelé jihokorejského ministerstva pro Vědu a techniku připravují nabídku do výběrového řízení, včetně dlouhodobé strategie spolupráce v oblasti jaderné energetiky ve Vietnamu. Dle oficiálních představitelů by první JE ve Vietnamu měla stát nejpozději do roku 2020.

Nový přepracovací závod v Japonsku

Nový přepracovací závod na použité jaderné palivo v Rokkasho v Japonsku zahájil svůj zkušební provoz, který má trvat nejméně 17 měsíců. Po 13 letech výstavby a závěrečných hodnocení jaderné bezpečnosti obdržela společnost Japan Nuclear Fuels Ltd (JNFL) souhlas s jeho uvedením do provozu. Od tohoto okamžiku se zde má přepracovávat veškeré použité palivo z japonských jaderných elektráren. Doposud se palivo z japonských JE přepracovávalo v závodě v Tokai, který zpracoval (od r. 1977) na 1116 tun použitého paliva. Nyní se toto zařízení bude rekonstruovat na vědecko-výzkumné pracoviště a na základnu pro přepracování použitého MOX paliva.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku