Uranu neubývá a bude ho dost i pro nové jaderné elektrárny

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou celosvětové zdroje uranu více než dostatečné, aby pokryly rostoucí poptávku a zajistily provoz nových jaderných elektráren. Podle OECD činí dosud zjištěné zásoby uranu celkem 4,7 milionů tun a mohly by vystačit na dalších 85 let. Geologické výzkumy však předpokládají, že celková kapacita uranu je mnohem vyšší. Největší světoví producenti uranu jako Kanada, Austrálie nebo Rusko se již nyní připravují na vyšší požadavky energetického průmyslu v budoucnu.

Zpráva OECD nazvaná „Uran 2005: Zdroje, produkce a spotřeba“ hodnotí trendy v těžbě uranu za minulý rok na podkladu informací z celkem 43 zemí světa, včetně České republiky. Zprávu pro OECD vypracovala Agentura pro jadernou energii (NEA) a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA). Podle studie nemůže jadernou energetiku ohrozit ani situace kolem roku 2025, kdy se očekává zvýšení celkového instalovaného výkonu jaderných elektráren ze stávajících 370 GW na 450-530 GW. Rozšíření jaderných zařízení si vyžádá navýšení těžby uranu až o 100 tisíc tun. Za letošní rok přesáhne světová spotřeba uranu podle Světové nukleární asociace (WNA) hranici 65 tisíc tun.

Světový výrobce a dodavatel jaderného paliva TVEL, který nedávno vyhrál výběrové řízení na dodavatele jaderného paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín, plánuje zvýšit těžbu uranu. Na financování tohoto projektu požaduje TVEL od ruského Ministerstva pro obchod a průmysl příspěvek ve výši 318 milionů dolarů. Podle odhadů WNA spotřebuje Rusko v roce 2006 okolo 3500 tun uranové rudy. Rusko disponuje celkem čtyřmi procenty celkové světové kapacity uranu.

Také Austrálie, která spravuje 24 procent celosvětového bohatství uranové rudy, zvažuje další rozvoj těžby uranu. Předseda australské vlády John Howard pověřil skupinu odborníků přípravou analýzy o možnostech rozšíření těžby uranu a budoucnosti energetiky v této zemi vůbec. Zpráva, která má být dokončena do konce roku 2006, má vyhodnotit ekonomické a bezpečnostní podmínky výstavby jaderných elektráren a zařízení na obohacování uranu. Právě poslední zmiňovaný bod může podle Howarda pomoci Austrálii zvýšit objem exportu uranu. Austrálie každoročně vyváží v průměru přes 10 tisíc tun této rudy do 11 zemí světa. Mezi její největší odběratele patří např. USA, Japonsko, Jižní Korea a další.

Britský premiér Tony Blair, který dlouhodobě podporuje jádro ve své zemi, usiluje o zřízení tzv. mezinárodní uranové banky. Cílem tohoto projektu je zajistit bezpečné a stálé dodávky jaderného paliva pro každou zemi s mírovým jaderným programem. Tento systém by mohl vyřešit řadu problémů těch států, které s jadernými technologiemi teprve začínají a nemají vybudovaný vlastní palivový cyklus. Podle Blaira může mezinárodní banku řídit IAEA. Blairovu myšlenku podpořil generální ředitel IAEA Mohamed ElBaradej, který zdůraznil, že je nutné celosvětově zvyšovat kontrolu nad kritickými částmi jaderného cyklu, jež mohou být teoreticky zneužity teroristy.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku