Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2006

Jaderná spolupráce Francie a Velké Británie

Prezident J. Chirac a premiér T. Blair oznámili (09.06.06), že jejich země vytvořily společnou platformu (fórum) v oblasti jaderné energetiky. Obě země budou hledat a vytvářet možnosti spolupráce na různých projektech civilního využívání jádra, vědy a výzkumu, vzdělání, decommissionning a nakládání s RaO. Na foru mají participovat jak experti z ekonomických a politických kruhů, tak i technici a inženýři. Kromě toho mají vytvořit i tzv. “ad-hoc high level energy group” - expertní skupinu na úrovni EU na řešení mimořádných energetických krizových situací.

Silně projaderný postoj švédské veřejnosti

Veřejné mínění ve Švédsku je dle průzkumů v současnosti velice silně pro jadernou energetiku. Ukázalo se, že 80% obyvatelstva je pro buď ponechat v provozu stávající JE nebo je zaměnit za reaktory nové. Vzniká zde rozpor se současnou vládnoucí politikou sociálně demokratické strany, která prosazuje politiku phase-out (německý model), tj. vyřazení stávajících JE z provozu z politických důvodů. V září 2006 zde budou parlamentní volby a všechny velké opoziční strany vytvořily „Alianci pro Švédsko“, která slibuje, že pokud vyhraje volby, tak tento phase-out JE zruší. Závazek ale také říká, že příští 4 roky se nebude ve Švédsku stavět žádná nová JE. Je to kompromis za souhlas s dalším rozvojem jaderného průmyslu, inovace a modifikace. Dosáhnout tohoto souhlasu přes celou opozici bylo poměrně těžké vzhledem k tomu, že v minulosti švédský parlament rozhodl o vyřazení všech JE z provozu do r.2010 (nová pozice soc.demokracie zatím není známá).

Výstavba nové čínské JE

V Číně vznikla nová státní energetická společnost Fujian Fuqing Nuclear Company (s pomocí CNNC – 51% a China Huadian Group – 49%), která začíná s výstavbou nové JE Fuqing s dvěma 1000 MWe jadernými bloky v celkové výši investice 2,3 miliard EUR. Nová společnost plánuje postavit v této lokalitě postupně celkem 6 nových energo bloků. Výstavba této JE ze zahrnuta do plánů národní pětiletky a začne v r. 2010. V Číně je v provozu v současnosti 10 jaderných bloků o celkovém instalovaném výkonu 7 000 MWe. Dle státních plánů rozvoje energetiky by měla Čína během následujících 14 let postavit 30 nových jaderných bloků o výkonu cca 1000 MWe.

Švýcarsko se bez jádra neobejde

Švýcarské sdružení dodavatelů elektřiny VSE zveřejnilo analýzu a zprávu dalšího vývoje energetického trhu v zemi a uvádí, že pokud mají garantovat zajištění bezpečnosti dodávek energií, tak se energetický mix neobejde bez jaderných elektráren. Zpráva uvádí, že nedostatek elektřiny ve Švýcarsku se začne projevovat již v roce 2020 a do roku 2035 má narůstat roční spotřeba až na 85 TWh (dnes cca 60 TWh). Jádro potřebuje sice vyšší pořizovací investice a výstavba J. bloku trvá nejméně 16 roků, ale na druhé straně má nejlevnější provozní náklady během celého životního cyklu. Energetická politika Švýcarska se má do budoucna orientovat na jádro a plyn, vzhledem k tomu, že současných 5 bloků JE (40% podíl na výrobě) i s uvažovanou životností 50-60 roků se bude odstavovat v období 2020-2045.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku