Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2006

Prodloužení životnosti JE Borssele

Holandská vláda schválila a podepsala dohodu o prodloužení životnosti JE Borssele. Bylo tak formalizováno její prohlášení z ledna 2006 a znamená, že jaderný tlakovodní energetický blok v Borssele 450 MWe bude provozovat až do prosince 2033 - celkově tedy 60 let. Smlouvu podepsal p. Pieter van Geel, Státní sekretář pro životní prostředí a ředitelé energetické společnosti EPZ a její hlavní akcionáři - společnosti Delta a Essent. Jednou z podmínek dohody byl příslib investic Delta a Essent ve výši 250 milionů EUR na energetické rozvojové programy – úspory energií, čistá fosilní paliva (vč. geologického záchytu CO2) a obnovitelných energií, např. do biopaliv. Dalších 250 mil. EUR vyčlenila holandská vláda pro rozvoj trvale udržitelných energetických zdrojů. Nový předseda ŘR a CEO společnosti Delta, p. Peter Boerma řekl, že jeho firma zkoumá možnosti výstavby nového jaderného bloku v lokalitě Borssele s perspektivou uvedení do provozu do r. 2016. Společnost Delta hledá v současnosti partnery pro tento jaderný projekt, jehož náklady se odhadují na cca 2 miliardy EUR.

JE Muhleberg nedostala "neomezenou" licenci

Federální úřad pro ŽP, dopravu a energetiku UVEK odmítl žádost JE Muhleberg (BWR, 355 MWe) na udělení tzv.“neomezené“ licence. Elektrárna má povolení k provozu platné pouze do r. 2012. Energetická společnost BKW FMB Energy, provozovatel JE Muhleberg argumentuje tím, že zůstávají jedinou JE ve Švýcarsku, která má omezenou platnost provozního povolení. Ostatní JE Beznau, Goesgen a Leibstadt mají časově neomezené povolení, ale musí pravidelně plnit určené podmínky. Státní úřad diskvalifikoval JE Muhleberg, protože nepostupoval stejnou procedurou jako ostatní a požádal pouze o prodloužení životnosti. Na udělení neomezené provozní licence je ve Švýcarsku stanoven standardní licenční postup, ve kterém se účastní i veřejnost.

Hlubinné trvalé úložiště ve Francii schváleno

Francouzský parlament schválil návrh na výstavbu hlubinného trvalého úložiště na vysoko radioaktivní odpady (HLW). Umístění tohoto úložiště bude stanoveno do r. 2015 se zahájením jeho provozu a ukládání RaO do r. 2025. Zadáním tohoto projektu je to, že skladovaný odpad musí být vyjímatelný, pro případy, že budou vyvinuty nové technologie na zpracování RaO. Návrh zákona však zakazuje Francii skladovat jaderný odpad z jiných zemí.

Společnost BE opět zisková

Společnost BE, která se vzpamatovává ze své krize, oznámila provozní zisk za fiskální účetní rok (končí v březnu 2006) ve výši 635 milionů GBP (930 mil.EUR). Je to první úspěšný rok po celkové restrukturalizaci firmy. CEO p. Bill Coley řekl, že společnost docílila během tohoto roku významného zlepšení, zejména v cash flow a to hlavně vlivem vyšších cen elektřiny. Dále se BE nyní více zaměřuje na novou organizaci a řízení, bezpečnost provozu svých 15 jaderných energetických bloků (na 8 lokalitách), finanční stabilitu, prodlužování životnosti a zlepšování provozních ukazatelů. Ke splnění těchto cílů se firma chystá investovat do provozů JE 250-300 milionů GBP. Zlepšení jsou dle p. Coley vidět v mnoha oblastech, mj. ve snížení nevýroby z JE z loňských 17,7 TWh na letošní 12,9 TWh. BE také žádá státní dozor o prodloužení životnosti svých reaktorů o 10 roků, zejména tam, kde je to technicky a ekonomicky rozumné.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku