Výběr zpráv ze sítě NucNet - 26. týden 2006

Nový jaderný blok v Indii

Dne 15. června 2006 byl k elektrické síti v Indii připojen nový jaderný energetický blok JE Tarapur-3 (PHWR, 540 MWe). Provozovatelem je Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL). Tento blok dosáhl první kritičnosti již 21. května 2006.

Licencování nových jaderných reaktorů ve V.B.

Licenční proces na stavbu nových jaderných reaktorů ve V.B. se má skládat ze dvou stupňů. Státní jaderný výbor (HSE Health and Safety Executive) předložil britské vládě návrh na postup při licencování nových jaderných bloků, který se skládá ze dvou fází:
a) schvalování projektu typu jaderného bloku, obecně
b) hodnocení lokality a provozovatele na které bude vydána konkrétní licence.
První fáze bude trvat cca tři roky a zahrnuje: základní bezpečnostní koncepci, bezpečnostní hodnocení projektu a detailní posouzení jednotlivých systémů projektu. Druhá fáze bude trvat 6-12 měsíců a zde se bude hodnotit vlastní konkrétní jaderná elektrárna, lokalita a budoucí provozovatel. Zpráva HSE vládě dále říká, že současný regulační a dozorný systém je ve V.B. dobře zavedený a byl podroben jak veřejné kontrole, tak i nezávislé vnější kontrole mezinárodních expertů. V současné době se v zemi provozuje 23 jaderných energetických bloků a vláda připravuje prostředí pro stavbu nových JE. Energetická situace se dostala mezi priority britské vlády, protože do r. 2020 dosluhuje okolo 30 % uhelných a jaderných energetických zdrojů.

Prodloužení životnosti amereických JE

Další z amerických JE – oba bloky JE Brunswick obdržely od jaderného úřadu NRC prodloužení licence o 20 roků, tj. až do r. 2036. Jedná se o varné reaktory typu BWR (958 MWe a 951 MWe), které byly uvedeny do provozu v r. 1975 a v 1976 a jejichž prodloužení životnosti a provozuschopnost posuzovala NRC asi 20 měsíců. Jaderný úřad oznámil, že velice pečlivě posoudili bezpečnostní systémy a specifikaci JE a neshledali žádné závady, jenž by bránily prodloužení licence. JE Brunswick má efektivně fungující proces řízeného stárnutí, který dostatečně zajistí požadovanou provozní bezpečnost. V současné době obdrželo v USA 44 jaderných bloků licence na prodloužení jejich životnosti.

Rozvoj jaderné energetiky v Rusku

Ruský prezident Vladimír Putin schválil ambiciózní program na rozvoj jaderné energetiky, jenž zahrnuje i aktuální rozpočet ve výši 530 mil. EUR. Tento program počítá s dokončením tří nových jaderných bloků na JE Kalininská, JE Bělojarská a JE Volgodonská. Dle programu by se měl podíl jádra na celkové domácí výrobě elektřiny zvýšit ze současných 16 % na 25 % a je pro ruské národní hospodářství jedním z klíčových projektů. Program je z dílny státního úřadu Rosatom, v čele s jeho předsedou Sergejem Kirienkem. Usiluje o vytvoření unifikované tržní struktury v jaderné energetice v Rusku, která bude zahrnovat všechny etapy jaderně palivového cyklu, včetně vědy a výzkumu. Do roku 2030 má Rusko postavit 57 nových jaderných bloků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku