Jádro může také sbližovat

Francie je největším evropským exportérem elektrické energie, což není ani tak překvapivé. Její energetický program se totiž opírá o jaderné elektrárny, které i v budoucnu pro ni mají hrát rozhodující roli. Pařížská vláda to ostatně demonstrovala v tzv. Bílé knize energetické politiky, v níž se hlásí k potřebě elektráren typu EPR (European Pressurized Reaktor).

Logickým důsledkem tohoto přístupu je loňské schválení výstavby nové EPR ve Flamanville. V lednu pak Jacques Chirac vystoupil s prohlášením, že Francie uvede do roku 2020 do provozu novou jadernou elektrárnu. Prezident tím vlastně potvrdil snahu Francie udržet si vedoucí postavení v jaderné energetice v Evropě.

Není divu, že také jaderný výzkum je ve Francii hluboce zakořeněn.
A hluboké kořeny má i spolupráce mezi Ústavem jaderného výzkumu v Řeži s francouzskými kolegy.

"S výzkumnými ústavy a podniky spolupracujeme už od 60. a 70. let. Už tehdy padaly bariéry mezi jednotlivými pracovišti a pracovníky, navazovaly se osobní kontakty. Dnes jsou ovšem daleko širší než dříve.

Svědčí o tom i dohoda, kterou podepsal náš ústav s Centrem pro atomovou energii CEA," říká Ivo Váša, ředitel divize jaderné bezpečnosti a energetiky z ústavu v Řeži. CEA sdružuje řadu organizací zabývajících se výzkumem a vývojem, provozem elektráren a zpracováním jaderného paliva.

Jedním z konkrétních příkladů spolupráce Čechů a Francouzů je účast ústavu v Řeži na výstavbě nového experimentálního reaktoru v Cadarache. "Tento reaktor by měl být hlavní technologickou základnou v Evropě vývoje materiálů a funkčních celků pro nové jaderné technologie ve druhé polovině 21. století. Na stavbě se nebude podílet jen Francie a Česko, ale i další evropské země," říká Ivo Váša.

Je vcelku logické, že reaktor vznikne právě v Cadarache, ležícím v jižní Francii nedaleko Marseille mezi Provensálskými Alpami a Azurovým pobřežím. Navzdory přírodním krásám zde působí významná průmyslová a vědecká střediska.

A od 60. let minulého století tu je už zmíněné centrum jaderného výzkumu CEA, které řídí francouzská komise pro jadernou energii.

Reaktor tak bude stát v místě, kde se buduje významný experimentální systém na vývoj jaderné fúze.

Samotnému Česku přinesou aktivity na francouzském jaderném poli nemalé výhody. Jde především o možnost využívat výsledky experimentů neutronového ozařování materiálových vzorků. Jinak řečeno, zjišuje se, jak se mění vlastnosti materiálů. V neposlední řadě je to také o prestiži českých vědců, kteří mají příležitost zapojit se třeba do vývoje nových typů jaderných reaktorů.

Zdroj: Hospodářské noviny

zpět na úvodní stránku