Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti - 2006

V loňském roce začala spolupráce s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Spolupráce spočívá v tom, že ČNS poskytuje odměny pro vybraném práce studentů na Celostátní přehlídce středoškolské odborné činnosti, které popularizují jadernou energetiku a související obory. Práce jsou vybírány zástupcem ČNS, který se těchto přehlídek zúčastňuje.

Letošní v pořadí již 28.ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti se konal ve dnech 9.6.-11.6.2006 v Karlových Varech a jeho organizačním uspořádání bylo svěřeno Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech. Že se nejedné o organizačně jednoduchou akci svědčí následující skutečnosti : V Celostátní přehlídce se soutěží v 17 tématických skupinách a v každé z nich se představuje 16 prací, které postoupily z krajských kol. Porota v každé tématické skupině je pěti až šestičlenná. Připočteme-li k tomu organizační štáb, vedení krajských delegací a hosty dostáváme se k úctyhodnému číslu 400 až 450 osob.

Oficiální zahájení přehlídky SOČ proběhlo v pátek 9.6.2006 v kinosále hotelu THERMAL a mezi řadou oficiálních hostů byl i předseda Akademie věd ČR Prof.RNDr.Václav Pačes, DrSc., který pozdravil účastníky a zdůraznil význam vědy pro naši společnost. Jako jeden z oficiálních hostů jsem měl tu vystoupit z krátkou zdravicí..

V sobotu 10.6. probíhaly od časného rána do pozdních odpoledních hodin obhajoby prací v jednotlivých tématických skupinách. Po předběžném výběru témat vhodných k ocenění zvláštní cenou ČNS a posouzení jejich prezentací jsem na závěrečném zasedání navrhl Ústřední porotě SOČ následující práce z tématické skupiny Fyzika:

1. Řízená termojaderná fúze
Ondřej Kudláček, Gymnázium a SPgŠ, Liberec

2. Dvoufázový refrigerátor vysokých teplot
Antonín Voskovec, Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

3. Počítačová analýza přímočarého pohybu po vzduchové dráze
Radim Laga, Gymnázium J.A.Komenského, Uherský Brod

Ústřední porota tento návrh akceptovala.

V neděli 11.6 pak proběhlo ve zcela zaplněném velkém sále Grandhotelu Pupp slavnostní zakončení této přehlídky spojené s předáváním cen. Laureáti, kteří se podle hodnocení odborných porot umístili na 1 až 3 místě ve všech oborech získali cenu MŠMT ČR a Národního institutu dětí a mládeže MŠMT a finanční cenu České spořitelny, a.s.

Kromě těchto cen byly vždy v každém oboru udělány zvláštní ceny, které byly předávány zástupci příslušných institucí.

Snaha ČNS podporovat technickou úroveň středoškolských studentů a směřovat informace o oboru na učitele fyziky byla při osobním rozhovoru velmi oceněna předsedou Ústřední komise SOČ Prof. Ing.Oldřichem Pytelou,DrSc.

Příští, 29. celostátní přehlídka SOČ se bude konat na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově.

Na základě zkušeností z posledních dvou ročníků a diskuzí z organizátory SOČ a členy odborných porot bude snahou výboru ČNS, napojit se postupně na tuto činnost již na úrovni krajských kol, a systematickou prací začít ovlivňovat témata, které se k jaderné energetice vztahují a to nejen v technických oborech.

Václav Bláha

zpět na úvodní stránku