Výběr zpráv ze sítě NucNet - 30. týden 2006

Zelená pro nové JE ve Velké Británii

Vláda Velké Británie právě zveřejnila tolik očekávanou Zprávu o energetice. Ve zprávě se praví, že vláda přijala stanovisko, že jaderná energetika je zdroj, který prakticky neprodukuje žádné kysličníky uhlíku a přispívá k diversifikaci zásobování energií. Podle nejpravděpodobnějších scénářů, s ohledem na ceny plynu a uhlí, přinesou nové JE ekonomický zisk, snížení výpustí do ovzduší a zvýší bezpečnost zásobování energií. Dále zpráva uvádí, že vláda V.B. věří, že jádro musí hrát svoji úlohu v budoucím energetickém mixu V.B. společně s ostatními zdroji s nízkým obsahem produkujících plynů do ovzduší. Dle vyjádření členů Dolní sněmovny parlamentu nyní záleží na soukromém sektoru, aby inicioval, financoval, stavěl a provozoval nové jaderné bloky, a současně vytvářel fondy na jejich vyřazování a nakládání s RaO. Státní výbor pro zdraví a bezpečnost HSE vypracuje do počátku příštího roku 2007 “Návod“ pro případné zájemce z řad společností, jak postupovat při přípravě stavby nové JE ve V.B., včetně výběru typu reaktoru a vytvoření příslušných fondů pro jejich výstavbu. Vláda přislíbila odstranit potenciální bariéry proti výstavbě nových JE a zavedení procesu zvláštního Stavebního povolení již v r. 2007 se zahrnutím projednávání s veřejností, EIA a dalšími podmínkami.

Nová JE v Holandsku

Společnost ABN AMRO vyjádřila svůj záměr investovat do výstavby nové JE v Holandsku. Státní sekretář pro životní prostředí p. Pieter van Geel potvrdil, že jednal s vedením ABN AMRO o této záležitosti a že je zde veliká šance, že nová jaderná elektrárna by mohla být postavená v Holandsku již do r. 2016.

Mírné zpoždění ve výstavbě JE Olkiluoto 3

Výstavba JE Olkiluoto 3 se mírně zpozdila a hmg. výstavby tohoto nového jaderného bloku byl upraven s termínem spouštění v druhém kvartále roku 2010 (původně v r. 2009). Společnost Areva, která staví tento blok (EPR, 1600 MWe) říká, že s uvážením toho, že se jedná o první reaktor svého typu, nejde o nic neobvyklého. Je potřeba průběžně řešit mnoho problémů v inženýrské, výrobní i stavební oblasti a současně docílit vysoké úrovně kvality, požadované pro novou generaci jaderných reaktorů. Společnost TVO, která novou JE staví a představitelé Arevy říkají, že ve Finsku platí extrémně přísné požadavky na bezpečnost, která je však za všech okolností při stavbě dodržena. Jako příklad uvádí požadavek finského jaderného dozoru provést detailní analýzu odolnosti celého primárního okruhu JE vydržet přímý zásah velkého komerčního dopravního letadla. Tyto studie budou v budoucnosti sloužit jako unikátní porovnávací standardy pro budoucí reaktory typu EPR.

GIF chce spolupracovat s Ruskem a Čínou

Mezinárodní fórum, známé jako Generation IV International Forum (GIF) požaduje spolupráci s Čínou a s Ruskem. GIF je společenství vyspělých průmyslových zemí, které si vyměňují informace a spolupracují na přípravě nových projektů jaderných reaktorů 4.generace. GIF je organizované s předsednictvím USA (DOE) a na svém posledním zasedání politického grémia jednohlasně odhlasovali připojení Číny a Ruska k tomuto společenství, což má pro ně zásadní význam vzhledem k potenciálu a know-how těchto dvou velmocí. Toto se má uskutečnit již koncem letošního roku.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku