Výběr zpráv ze sítě NucNet - 34. týden 2006

RWE chce stavět jaderné bloky mimo Německo

Německá energetická společnost RWE zkoumá možnosti výstavby nové jaderné elektrárny v jiných evropských zemích než v Německu. President a CEO p. Harry Roels řekl, že i když se jedná o dlouhodobou záležitost a ve velmi ranném stádiu úvah, tak jeho společnost má zájem si udržet konkurenční výhodu v jaderné energetice na mezinárodní scéně. Dále se kriticky vyjádřil k postoji německé vlády a tvůrcům energetické politiky za jejich protijadernou politiku, která setrvává na pozicích postupného vyřazování jádra na rozdíl od opačného světového trendu. Zdůraznil, že jádro poskytuje Německu velkou část dodávek elektřiny, za nejnižší výrobní náklady a má menší vliv na ŽP a zdroje než jakýkoliv jiný porovnatelný zdroj energie. Dále ukázal na příkladu JE Biblis, že do bezpečnosti této elektrárny společnost investovala od r. 1999 již okolo 1 miliardy EURO a používají např. stejný kontrolní a řídící systém jako na právě stavěné JE Olkiluoto 3 ve Finsku. Ekonomický přínos JE Biblis pro Hesensko je nesporný, protože se zde vyrábí okolo 30 % elektrické energie, JE zaměstnává více než 700 zaměstnanců a ročně přispívá na regionální projekty částkou kolem 50 mil.EURO.

Prodej společnosti Nukem

Německá společnost Nukem byla dne 09.08.2006 prodána soukromé podnikatelské skupině Advent International s celosvětovou působností. Prodeji předcházela řada schvalování různými institucemi a dozornými orgány. Nukem byla německá firma, zajišťující jaderně palivový cyklus a služby související s vyřazováním JE z trvalého provozu. Skupina Advent International získala kromě toho také další firmy ze Skupiny RWE Solutions group. (NucNet, 11.08.2006)

Ekonomické studie výroby vodíku na stávajících JE

Americký úřad pro energetiku DOE vyhlásil nabídku na spoluúčast ve financování dvou projektů, ve kterých by chtěl společně s jaderným průmyslem provést ekonomické studie výroby vodíku na stávajících JE. Společnost ETA, která se bude zabývat prvním ze dvou projektů, plánuje využít běžné komerční technologie, které jsou v současnosti na trhu k dispozici a ve spolupráci s Idaho National Laboratory a Arizona Public Services je aplikovat na vybraných lokalitách JE. Ve druhém projektu.General Electric Global Research s několika dalšími partnery nabízí výrobu vodíku za použití alkalické elektrolýzy napájené jadernými elektrárnami. Tyto projekty navazují na současné iniciativy americké administrativy (Advanced Energy and Hydrogen Fuel Initiatives, Energy Policy Act of 2005). Financování projektů bude provádět státní úřad DOE s podílem průmyslu na výzkumu minimálně 20 %.

Soutěž o výstavbu JE Belene

Obě firmy, které soutěží o výstavbu JE Belene v Bulharsku - Škoda a Atomstroyexport předložily nové nabídky se sníženou cenou a kratší dobou výstavby. 1. blok šest let a druhý o cca 1,5 roku později. Škoda původně nabízela 1. blok za 8 let a druhý o 2 roky později. Vzhledem k tomu, že jsou obě nové nabídky opět velmi podobné, tak bude mít bulharská společnost NEC těžké rozhodování. Toto má padnout do jednoho měsíce.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku