Letní jaderný výlet do Budapešti

Ve třetím srpnovém týdnu letošního léta jsme zareagovali na oficiální pozvání Bogdána Yamaiho – předsedy maďarských kolegů z organizace FINE (Mladí za jadernou energetiku) – a navštívili jsme jimi každoročně stavěný Nukleární stan („Nukleáris sátor“). Jedná se o stan stavěný vždy v průběhu budapešťského velkofestivalu Sziget (v překladu Ostrov), což je monstrózní akce zahrnující několik hudebních a kulturních festivalů zároveň, při které se na Starobudínský ostrov nastěhuje z celého světa asi 60 000 účastníků. V rámci festivalu si stavějí stánky nejenom obchodníci s langoši a vínem, ale také různé neziskové i jiné organizace (židovská obec, městská policie, hasiči, horolezci, gay-lesbická liga, protidrogové iniciativy…přehled by nebral konce). Členy FINE před několika lety vyprovokovaly ostře protijaderné výstavy ve stanech některých maďarských environmentalistických hnutí (zvláště maďarskou pobočkou Greenpeace) k postavení vlastního stanu, ve kterém mají návštěvníci možnost získat alternativní – demytizovaný – pohled na jadernou energetiku. Přes 300 kolemjdoucích denně se ve stanu zastaví vyplnit „jaderný“ kvíz (otázky typu – kolik je na světě jaderných elektráren, kolik atomů radionuklidu zbude po třech poločasech, atp.). Přítomní členové FINE při hodnocení kvízů hostům vysvětlují případné chybné odpovědi také pomocí knížek a informačních materiálů, jež jsou ve stanu volně k přečtení.

Součástí letošní akce bylo vystoupení ve velkém přednáškovém stanu, o jehož pódium se dělily výše zmíněné neziskové organizace. FINE využilo svého času k promítání filmu z odborné expedice Maďarské nukleární společnosti a jejich Mladých k oblasti havárie JE Černobyl, která se uskutečnila na jaře roku 2005 (pro zájemce je k dispozici anglická verze na stránkách FINE –
http://www.reak.bme.hu/FINE). Tento program bohužel nepřilákal do přednáškového stanu příliš mnoho návštěvníků, a kupodivu ani jediného diváka ze „zeleného dvorce“ – jak se nazývalo seskupení environmentalistických iniciativ. Tudíž ani diskuse s přítomnými účastníky expedice nebyla nijak živá a skončila po několika minutách. Nicméně my jsme tím nijak netratili, neboť nás pozval tajemník FINE Tamás Pázmándi na další den na kratičkou návštěvu do Výzkumného ústavu atomové energie (AEKI).

AEKI se nachází v areálu Ústředního institutu jaderné fyziky (KFKI) v budínských vršcích v lokalitě Csillebérc, kde se dají dělat hezké výlety s výhledem na v nížině se nacházející Pešť na druhé straně Dunaje. Jako první jsme si prošli laboratoře skupiny kosmické dozimetrie, ve které Dr. Pázmándi pracuje. Tato skupina vyvinula ve světě unikátní přenosný dozimetrický systém PILLE (muška), který umožnil používat spolehlivé termoluminiscenční dozimetry (TLD) v podmínkách pobytu kosmonautů na oběžné dráze Země. TLD jsou malé krystalky materiálu, který až při zvýšené teplotě vyzařuje světlo (luminiskuje) o intenzitě úměrné jeho poškození ionizujícím zářením. Bohužel zařízení pro takovéto měření donedávna bylo příliš veliké na to, aby se daly TLD používat podobně jako detektory elektronické. Potřeby kosmického programu však přinutily maďarské vědce k miniaturizaci celého systému. Dnes se pod komerčním názvem PorTL prodává lehce přenosná krabička o rozměru 20x8x18 centimetrů, vhodná nejen pro delší kosmické expedice (je například součást vybavení mezinárodní kosmické stanice ISS).

Jako další jsme navštívili Oddělení výzkumu paliv a reaktorových materiálů, jeho pracovník Ing. Ákos Horváth nás provedl po laboratořích, ve kterých se provádějí hlavně experimenty s korozí zirkoniových slitin a ocelí (tedy klasických reaktorových materiálů) za vysoké teploty s využitím potenciostatických elektrochemických měření. Dále jsme viděli připravovanou smyčku pro vysokotlaké korozní experimenty v rámci programu vývoje SCWR - reaktoru 4. generace se superkritickou vodou. Při její konstrukci mají maďarští vědci potíže s nedostatkem součástek s vysokou tlakovou odolností, tlak ve smyčce by totiž měl přesahovat 15 MPa – tedy asi 150 atmosfér!

Nakonec nám bylo ukázáno nejmodernější vybavení Simulátorového oddělení AEKI – superpočítač o 12 procesorech Silicon Graphics, který bude po odladění sloužit k trojrozměrným termohydraulickým výpočtům reaktorových havárií. Superpočítač tvoří několik skříní uzavřených v dobře klimatizované místnosti.

Sice jsme měli možnost jen 2-hodinové návštěvy ústavu, ale přesto jsme si odnesli hodně zajímavých informací a dojmů. Podobně tomu bylo i s akcí nukleárního stanu, kterou jsme viděli předešlého dne.

PS: Pro zájemce uvádíme odkaz na maďarsky psané stránky FINE:
http://www.reak.bme.hu/FINE
na dokument o tom, jak vypadá akce „Nukleární stan“:
http://www.reak.bme.hu/fine/kepek/szeget2.avi (20MB)
a anglicky mluvený dokument o expedici do Černobylu:
http://www.reak.bme.hu/FINE/Chernobyl_MNT_FINE_2005_25min_EN.mpg (269MB)

Martin Přeček a Markéta Somolová – Sekce mladých ČNS

zpět na úvodní stránku