Výběr zpráv ze sítě NucNet - 38. týden 2006

AREVA se připravuje na rozvoj jaderné energetiky

Firma AREVA dokončila koupi významného výrobce těžkých výkovků pro komponenty a zařízení jaderných elektráren společnost Sfarsteel. Tato akvizice je součástí strategické přípravy fy.Areva pro očekávaný masivní rozvoj jaderné energetiky a následuje po oznámení v minulých týdnech o objednání velkého množství těžkých výkovků (tlakové nádoby reaktoru, PG, KO apod.) pro nové JE v USA a ve Francii. Pro novou stavbu JE Flamanville 3 plánuje Areva dodávat sama veškeré těžké komponenty této nové JE, aby získala maximum zkušeností pro očekávanou sériovou výrobu. Cena, kterou zaplatila Areva za Sfarsteel nebyla zveřejněna.

Zahájení výstavby 9 nových JE v Rusku

Společnost Rosenergoatom plánuje v příštím roce 2007 zahájit výstavbu 9 nových jaderných bloků. Generální ředitel Rosenergoatomu p. Sergei Obozov řekl, že v příštím roce začínají pracovat ve zcela jiných podmínkách, které jsou určovány rozvojem trhu s elektřinou. Společnost Rosenergoatom, dle p. Obozova, opět potvrdila ekonomickou efektivitu podnikání. Vláda plánuje sloučit některé státní společnosti v oblasti jaderné energetiky Ruska jako např. Rosenergoatom, Techsnabexport (Tenex), TVEL and Atomstroyexport do jediné společnosti Atomprom. Při tom všech 31 provozovaných reaktorových bloků na 10 lokalitách budou patřit pod novou společnost Atomprom Tato fúze již byla schválena prezidentem Putinem a nyní probíhá praktická příprava organizační změny.

80 % Švédů podporuje pokračování provozu JE

Nejnovější průzkumy veřejného mínění ukazují, že více než 80 % obyvatelstva podporuje pokračování provozu švédských jaderných elektráren. Průzkum prováděla renomovaná agentura Synovate Temo a dále zjistila, že 30 % Švédů by chtělo, aby se stavěly nové JE, zatímco 53 % podporuje provozování stávajících JE tak dlouho, pokud to je technicky a ekonomicky možné a bezpečné. Z dotázaných pouze 12 % dávají přednost co nejrychlejšímu vyřazení JE z provozu. Průzkumu se účastnilo 1024 lidí v období 14.-17.srpna 2006.

Tendr na decommissioning JE Ignalina

Litva připravuje tendr nejpozději do konce října 2006 na decommissioning (vyřazování z provozu) JE Ignalina – první blok, dle náměstka ministra pro ekonomiku p. Arturase Dainiuse. P. Dainius řekl, že do rozebírání technologického zařízení a budov reaktorového bloku RBMK 1500 MWe bude zahrnuto několik společností. 1. blok byl definitivně odstaven na konci r. 2004 a druhý blok se plánuje ke konci 2009. Mezitím ministerský předseda Gediminas Kirkilas prohlásil, že zcela jistě Litva bude stavět novou jadernou elektrárnu, která by zaměnila stávající vyřazovanou JE Ignalina.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku