Výběr zpráv ze sítě NucNet - 39. týden 2006

Zvýšení výkonu JE Krsko

Slovinská jaderná elektrárna Krsko provedla výměnu NT dílů turbíny a zvýšila si tím výkon o 3 % na dnešních 696 MWe. JE Krsko je jedinná JE typu Westinghouse ve střední a východní Evropě. Byla spuštěna v r. 1981.

Rychlý reaktor v Bělorajské JE

V Rusku se rozjíždí financování nového reaktoru BN-800 (rychlý, množivý) na Bělojarské JE. Guvernér Sverdlovské oblasti p. Eduard Rossel oznámil, že již pro rok 2006 je v rozpočtu alokována částka okolo 1 miliardy rublů (cca 40 mil USD) pro výstavbu 4. bloku této JE. Pro další roky se plánuje 220 mil USD pro 2007, 300 mil USD pro 2008 a 560 mil USD pro roky 2008 a 2009. Pan Russel řekl, že výstavba této nové JE s výkonem 880 MWe do roku 2012 je již plně reálná. Tím ovšem plány nekončí. V lokalitě se také připravuje stavba dalšího nového bloku o výkonu 1800 MWe a také závod na výrobu jaderného paliva pro Bělojarskou JE.

Nové jaderné bloky v Japonsku

Elektrárenská společnost TEPCO (Tokyo Electric) plánuje zvýšit svou flotilu jaderných energetických bloků o 61 % během příštího desetiletí. Toto vyplývá z ekonomických plánů , kdy chtějí snížit podíl používané ropy o více než polovinu a plynu o 14 %.

Návrat k jádru ve Švédsku

Nová švédská vládní koalice – vedená Konzervativní stranou (po právě dokončených volbách) je mnohem více nakloněna jaderným elektrárnám než její předchůdci – Socialisté. Další strany jako Liberálové a strana Středu se v otázkách jaderné energetiky přiklonily ke Křesťanským demokratům. Ne že by se zde hned začaly stavět nové JE (v tomto volebním období) , ale přinejmenším stávající JE budou mít klid pro další pokračování bezpečného provozu. Kromě toho se plánuje řada modernizací stávajících jaderných reaktorových bloků.

Evropské regionální úložiště radioaktivních odpadů

Evropská komise se chystá financovat nový projekt – provedení studie výstavby Evropského regionálního úložiště na radioaktivní odpady. Motivem tohoto rozhodnutí je fakt, že výstavba 25 regionálních národních úložišť v jednotlivých členských zemích není optimální z hlediska ekonomického, bezpečnostního ani z hlediska fyzické ochrany. V návaznosti na již provedený pilotní projekt do roku 2005, ten nový s názvem SAPIERR-2 má vypracovat praktickou strategii implementace a organizační strukturu, potřebno pro další postup po r. 2008. Tento projekt je v souladu s návrhy MAAE, Ruska s USA (GNEP) s ohledem na mezinárodní spolupráci v jaderně palivovém cyklu s cílem zvýšit globální bezpečnost v této oblasti. Sdílená úložiště vysoce radioaktivních odpadů jsou jedním z důležitých součástí těchto návrhů. V současnosti se na projektu podílí sedm národních společností a švýcarská spol. Arius. Očekává se, že se připojí i další země.

Čína kupuje uranové doly v Austrálii

Čína kupuje akvizice uranových dolů v Austrálii. Čínská společnost Sinosteel Corporation se rozhodla koupit 60% podíl na uranových dolech Crocker Well and Mount Victoria za 23 mil.USD. Ložisko obsahuje 6750 t U3O8 v koncentraci 0.05 % a bude provozováno čínskou společností PepinNini Minerals Ltd. Tento obchod ještě vyžaduje souhlas australské Rady pro kontrolu zahraničních investic. Tento případ čínské akvizice v Austrálii není ojedinělý, některé další země jako Francie a Japonsko vlastní nebo kupují podíly v australských uranových ložiscích.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku