Výběr zpráv ze sítě NucNet - 40. týden 2006

Japonsko se chce připojit ke GNEP

Japonská společnost JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited) společně s Japonskou atomovou agenturou a mnoha dalšími partnery projevili zájem se připojit k americké iniciativě Globálního partnerství pro jadernou energetiku (GNEP). Chtějí se podílet na výstavbě a provozu závodu na zpracování použitého jaderného paliva ze zemí, které se budou v tomto celosvětovém projektu účastnit. Jedná se o závod s názvem Consolidated fuel treatment centre (CFTC). Tento projekt zahájili američané již v únoru 2006 a bude pomáhat rozvojovým zemím získat přístup a užívat jadernou energetiku při minimalizaci rizika nekontrolovatelného šíření jaderných materiálů. Doposud projevili oficiální zájem se na projektu účastnit tyto významné instituce a organizace: NRC (Jaderný regulátor USA), AREVA Group, Washington Group International and BWX Technologies. Japonci v současnosti upřesňují s američany jejich podíl na projektu, včetně využívání jejich zařízení v Japonsku (reaktor Monju, fast breeder apod.)

Nigerie se připravuje na výstavbu JE

Řada afrických zemí se postupně připravuje na výstavbu jederných elektráren. Mimo jiné Nigerie. Ministr zahraničních věcí p. Joy Ogwu řekl na půdě OSN, že Nigerie zahájila cestu získání soběstačnosti v energetice a rozhodli se k tomu s pomocí jaderné energetiky.K tomuto účelu již byla v Nigerii založena Komise pro jadernou energetiku (NAEC). Pan Ogwu prohlásil, že jeho země se k tomuto řešení rozhodla po pečlivé analýze a očekává, že jádro jim poskytne dostatek energie pro rozvoj v zemědělství, zdravotní péče a ochrany životního prostředí.V roce 2004 začala Nigérie provozovat svůj první výzkumný jaderný reaktor ve Školicím a výzkumném centru na universitě v Ahmadu Bello v Zarii, na severu země.

Roste podpora britských politických stran jádru

V britském parlamentu se velice pozitivně vyvíjí přístup zákonodárců k jaderné energetice. Během posledního roku se podstatně zvýšila podpora politických stran tomuto druhu energie a připravuje se prostředí pro obnovu flotily starších jaderných bloků v zemi. Celkově v parlamentu 61 % poslanců novou výstavbu JE podporuje a 22 % je proti.Ve vládnoucí straně Labouristů se zvětšila podpora na 60 % z loňské úrovně kolem 35 %. Opoziční Konzervativní strana má dokonce 80% podporu jaderné energii. Důvody pro tento posun jsou různé: - uvědomnění si, že Anglie nutně potřebuje pro svůj ekonomický rozvoj jistou energetickou nezávislost, - skutečnost, že obnovitelné zdroje nevyplní mezeru mezi energetickou nabídkou a poptávkou,- snížení závislosti na fosilních palivech, - národní bezpečnost a potřeba vyrovnané energetické politiky. Před dalším rozvojem jaderných elektráren však britský Parlament požaduje zavedení efektivní politiky ohledně jaderných odpadů. Při porovnávání důvěryhodnosti informací ohledně jádra, tak Parlament dal následující hodnocení: akademici 83 %, představitelé jaderného průmyslu 51 %, environmentalisté 44 % a média 24 %.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku