Američané a Britové podporují jadernou energii

Svoje ano jaderné energii vyslovili dotázaní američtí občané a členové britského parlamentu v průzkumech veřejného mínění. Ze závěru jedné ze studií vyplývá, že jadernou energii podporuje v USA v průměru každý sedmý z deseti respondentů. Pozitivní ohlasy získalo jádro i mezi politiky ve Velké Británii. Přes 60 % britských poslanců se domnívá, že jaderná energie se musí stát v budoucnu významnou součástí energetického plánu země.

Zvyšující se ceny ropy a zemního plynu, snahy o globální ochranu klimatu omezováním produkce skleníkových plynů a energetická samostatnost jsou hlavními motivy pro přehodnocování současného energetického mixu řady zemí v čele s USA a Velkou Británií. „V poslední době se mezi britskými poslanci velice rozšířilo povědomí o přínosech jaderné energie pro státní energetický mix. Průzkum mínění odhalil společný souhlasný postoj napříč politickými stranami k otázce jádra coby bezpečného a bezemisního druhu energie,“ vyjádřil se k výsledku nedávno provedeného výzkumu Keith Parker, výkonný ředitel Asociace jaderného průmyslu (NIA). Podle Parkera výsledky průzkumu potvrzují letošní energetickou koncepci vlády, v nichž hraje jádro velmi důležitou roli. Studii pro NIA zpracovala firma Ipsos Mori.
Podle NIA by výstavbu nových jaderných elektráren podpořilo v průzkumu 61 % členů britského parlamentu, což v porovnání s výsledky podobné studie uskutečněné před rokem znamená nárůst pozitivních reakcí o 16 %. Zajímavé je rozdělení hlasů podle politické příslušnosti respondentů. Za energetický zdroj budoucnosti označilo jádro 87 % konzervativců a pro nahrazení dosluhujících elektráren novými jadernými je 60 % členů Labouristické strany. Šéf labouristů a premiér britské vlády Tony Blair ve svém projevu na nedávné schůzi své strany vyjádřil podporu jaderné energii. „Před deseti lety jsem odmítal téma jaderné energie. Dnes věřím, že bez jádra bychom museli brzy čelit energetické krizi a tuto možnost nesmíme připustit,“ zdůraznil Blair.
Jaderné elektrárny se v současné době podílejí na výrobě 20 % veškeré elektřiny ve Velké Británii. Kapacitu tamějšího jaderného průmyslu tvoří konkrétně 23 reaktorů o celkovém výkonu téměř 12 tisíc MWe.

USA, coby provozovatel největšího počtu jaderných reaktorů na světě (celkem 103 zařízení s kapacitou 98 tisíc MWe), bude podle analytiků čelit do roku 2030 nárůstu spotřeby elektřiny o 45 %. Na tuto situaci reagují některé energetické společnosti a plánují výstavbu nových jaderných elektráren. Federální vláda povzbuzuje zájem soukromých investorů o jaderný sektor řadou legislativních opatření. Jak potvrzují výsledky průzkumu veřejného mínění, který zpracovala společnost Bisconti Research, podporuje rozvoj jaderného průmyslu také americká veřejnost. Na otázku, zda by měla být jaderná energie důležitým zdrojem v budoucnu, odpovědělo kladně více než 80 % dotázaných Američanů. S názorem prodloužit dobu životnosti stávajícím jaderným zařízením se ztotožnilo 83 % respondentů.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku