Výběr zpráv ze sítě NucNet - 41. týden 2006

Instalovaný výkon v jádru vzroste o třetinu

Instalovaný výkon jaderných elektráren se má do roku 2030 celosvětově zvýšit o 30 % ze současné hodnoty 385 GW na 499 GW. Nicméně největší podíl tohoto nárůstu se má uskutečnit v Ásii – nárůst o cca 110 GW: Čína se chystá svůj dnešní podíl zvýšit 7x – tj. na 50 GW, Indie 10x na 32 GW, Jižní Korea o 70 % na 30 GW a Japonsko o 40 % na 66 GW. Tyto informace byly uveřejněny v nové zprávě japonského institutu Institute of Energy Economics. Institut dále vypočítal, že celková výroba elektřiny ve světě naroste do r. 2030 o 90 % současné hodnoty, tj. na 33 663 TWh. Z tohoto množství však bude tvořit jádro jen poměrných 10 % (v současnosti to je 16 %).

Holandská vláda podporuje jádro

Postoj holandské vlády se mění ve vztahu k jaderné energetice. Současná vláda odchází od politiky vyřazování jaderných energetických zdrojů a naopak vydala podmínky pro výstavbu nových JE. Ministr pro životní prostředí p. Pieter van Geel předal Dolní komoře parlamentu dopis, ve kterém se říká, že jaderná energetika může významně pomoci při přechodu na trvale udržitelné zdroje energie a snížení emisí kysličníků uhlíku. Podmínky specifikují, že nové jaderné zdroje musí být III.generace s bariérami proti prasknutí kontaimentu, včetně jeho odolnosti proti pádu největších letadel. Před provozem nových JE v Holandsku, ne však později než v r. 2016, musí vláda rozhodnout o dlouhodobé strategii pro ukládání vysokoaktivních RaO. Použité JP musí být skladováno do r. 2025 a potom musí být učiněno rozhodnutí mezi přímým ukládáním, přepracováním nebo transmutačním štěpením. Jaderné zařízení má být demontováno bezprostředně po jeho vyřazení a fondy na vyřazování JZ musí být průhledně zajištěny.

Opětovné spuštění odstavených bloků JE Forsmark

Švédský jaderný dozor SKI povolil opětovné spuštění odstavených dvou bloků JE Forsmark 1,2, které byly vynuceně odstaveny po události částečného selhání bezpečnostních systémů dne 25. července 2006 v okamžiku výpadku napájení. Nicméně jaderný dozor vyžaduje další činnosti ze strany provozovatele, tj. Forsmark Kraftgrupp AB, aby zvýšil Kulturu bezpečnosti na této JE. SKI dále požaduje kompletní vysvětlení direktiv vedení společnosti, ve kterých Řídící rada společnosti ukládá výkonnému řediteli JE Forsmark udržovat vyváženost mezi výrobou a bezpečností. Dále provedl inspektorát kontrolu a schválil řadu technických opatření, aby se podobná událost již neopakovala.

Regionální úložiště RaO v Evropě

Evropská komise rozjíždí další dvouletý projekt SAPIERR-2, která má za cíl vypracovat strategii a akční plán pro implementaci regionálních úložišť RaO v Evropě. Projekt bude hodnotit proveditelnost evropských regionálních zařízení RaO a geologických úložišť. Projekt navazuje na SAPIERR-1, který probíhal v minulých letech 2003-2005, zejména pak v oblastech praktické implementace a organizační struktury takového systému. Země, které se budou na projektu podílet, tak připraví formalizovanou a strukturalizovanou organizaci, která bude od r. 2008 pracovat na sdíleném evropském úložišti RaO a souvisejících činnostech. V současnosti se na projektu EK podílí 7 zemí a švýcarská společnost Arius. Očekává se, že se připojí i další země EU.

Ruské palivo pro JE Busher

Rusko a Irán podepsali dohodu o předání JP pro novou JE Busher (VVER 1000) v březnu 2007. Jedná se o zásilku 163 palivových souborů s hmotností kolem 80 t. Podle hmg. by měla JE Busher dosáhnout první kritičnosti v září 2007 a připojení k síti v listopadu 2007.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku