Výběr zpráv ze sítě NucNet - 43. týden 2006

Renesance jádra v Rusku

V Rusku byl formálně schválen dvoufázový program rozvoje jaderné energetiky v celkové hodnotě 43 miliard EUR,
kterým usiluje o zvýšení podílu jádra na výrobě elektřiny ze současných 15,6 % na 18,6 % během příštích 9 roků.
Ministr pro ekonomiku p. Alexej Kudrin nazval tento program „renesancí jádra v Rusku“ a zveřejnil, že bude z
poloviny financován z federálního rozpočtu – 20 miliard EUR a zbylých 23 miliard si zafinancuje jaderný průmysl
sám ze svých zdrojů. Je rozdělen do dvou etap: 2007-2010 a 2011-2015 a jeho cílem je zajistit energetickou
bezpečnost země pomocí stavby nové série standardních jaderných bloků VVER 1000 s tempem minimálně 2000 MW ročně.
Program nezapomíná ani na rozvoj vývozu ruské technologie a jaderného paliva do zahraničí, včetně pomoci se
zajištěním provozu JE v zahraničí. Konkrétně program zahrnuje: výstavbu dvou bloků VVER 1000 - Rostov 2 a Kalinin
4 (zahájení 2009 a 2011), výstavba BN-800 (rychlé n.) – Belojarská 4 (plán do 2012, stavba je již v pokročilém
stádiu), tři nové standardní bloky na Novovoroněžské a Leningradské (zahájení 2007 a 2008). Dle dlouhodobých
plánů Ruska se má do r. 2030 postavit celkem 40 nových jaderných bloků.

Areva a Mitsubishi zahájily vývoj bloku III. generace

Významné výrobní společnosti v jaderném energetickém průmyslu Areva a Mitsubishi oznámily vytvoření „silné
jaderné aliance“. Dne 19.10.1006 se v Tokyu dohodly, že společně zahájí vývoj jaderného bloku III. generace o
výkonu 1000 MW a do 10 let chtějí přijít s tímto novým typem na trh. Věří, že o něj bude velký zájem. Kromě
vývoje nového reaktoru se obě společnosti dohodly na spolupráci v oblastech zajišťování nákupu a výroby zařízení
pro JE, služeb a jaderného palivového cyklu. Dle prohlášení Arevy vyžaduje začínající jaderná renesance řešit
nové problémy a výzvy, a také mobilizovat velké finanční a lidské zdroje. Obě společnosti již spolu v minulosti
spolupracovaly, mj. na výstavbě přepracovacího závodu na JP v Rokkasho v Japonsku, kde byla použita francouzská
technologie z La Hague COGEMA (nyní Areva).

Výstavba 3. a 4. bloku JE Cernavoda

Na začátku r. 2007 budou zahájeny přípravné práce na výstavbě 3. a 4.bloku JE Cernavoda. Tento
projekt má dle státních plánů hodnotu 15 mil.USD. Ministr pro ekonomiku a obchod zveřejnil záměr, že v příštím
roce se začne současně na obou blocích a bude se připravovat oficiální Hmg výstavby a dokončení těchto bloků.
Vzhledem k tomu, že na staveništi již historicky stojí hrubé stavební konstrukce, tak se budou práce zaměřovat na
opravu a údržbu těchto stavebních částí. Dále se začnou připravovat technologické části s dlouhou dobou výroby.

Šestý jaderný blok ve Finsku

Ministerstvo MPO vydalo zprávu o situaci na trhu s elektřinou, která uvádí, že je potřeba začít
stavět nový šestý jaderný blok ve Finsku. Zpráva byla spracována pod vedením p. Matti Purasjoki, bývalého GŘ
státního úřadu pro hospodářskou soutěž. Uvádí se zde také, že je třeba odstranit administrativní překážky pro
stavbu více vodních el. a dalších obnovitelných zdrojů. Co se týká hospodářské soutěže, tak zde padl návrh, aby
Fortum prodala své vodní elny jiné společnosti a také svůj podíl v TVO. Nové energetické zdroje by měl vlastnit
stát a hlavními akcionáři by měli být klíčoví spotřebitelé a místní státní samosprávy (tedy ne Fortum). Finsko
musí také požadovat po ostatních zemích Severního poolu dodržování dohodnutých cílů v energetice, stejně jako
upevnit své energetické vazby s Ruskem. Spotřebitelé budou podněcováni k šetření a snížení spotřeby elektrické
energie.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku